11 15 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Delft (1). 1 zaak geschikt met ƒ75, ’s-Gravenhage (3). ’s-Gravenhage (1). 1 zaak nog in behandeling. Zoetermeer (1 1 zaak nog in behandeling. Oudewater (1). 1 zaak geschikt met ƒ80, 's-Gravenhage (2). Delft (1); ’s-Gravenhage (1). 2 zaken geschikt met ƒ100, 's-Gravenhage (I). 1 zaak geschikt met 100, dam (1); Maassluis (1); Rijswijk (1). ’s-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met 50, 's-Gravenhage (2); i 1 zaak geschikt met ƒ75, ’s-Gravenhage (1). 's-Gravenhage (1). 1 zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1 1 zaak nog in behandeling. 's-Gravenhage (1). ’s-Gravenhage (1). 1 zaak nog in behandeling. art. 2 lid 2 sub k. (Onvoldoende houdbaarheid.) Margarinebesluit. art. 1 sub a. (Te hoog vochtgehalte.) Meikbesluit. art. 2 lid 2 onder b. (Watert oevoeging. Kapok- en beddegoedbesluit. art. 7 lid 1. (Vulling van bedden met gebruikte kapok.) art. 24 lid 2 jo. art. 5. (Te laag nettogewicht.) Omschrijving van de overtreding. Delft (2); ’s-Gravenhage (1); Naald wijk (1). ’s-Gravenzande (1); Maasland (2); Naaldwijk (1). Gemeenten, waarin de waar werd aangetroffen of de overtreding werd geconstateerd. (Tussen haakjes het aantal processen-verbaal.) 1 zaak geschikt met ƒ25, 1 zaak nog in behandeling. Vonnis van de rechter onderscheidenlijk schikking. art. 31 lid 7. (Gepasteuriseerde melk te hoge temperatuur.) >rt. 36 lid 1. (Onttrekken van melk aan vaatwerk anders dan door een kraan.) 2 zaken geschikt met ƒ100,-tot ƒ250,-; 2 zaken nog in behandeling. 1 Z-ddh gCÖLlllM lllfcl J ZU,- 1 zaak nog in behandeling. 1 zaak nog in behandeling. 1 zaak met een boete van ƒ100, 2 zaken nog in behandeling. Keuringsverordeningen. lOndeugdelijke of voor de gezondheid schade- I lijke waren.) 2 zaken met boeten van f 5,tot ƒ25,—; 5 zaken geschikt met ƒ20,tot ƒ80,—; 13 zaken nog in behandeling. art. 3 lid 2 sub b. (Aanwezigheid van colibacteriën.) art. 5 lid 1, jo. art. 3 lid 2, jo. art. 2 lid 2 sub h. (Aanwezigheid van kleurstof in melkproducten.) art. 13 lid 2 sub b onderscheidenlijk art. 14. (Gepasteuriseerde of gesteriliseerde melk of melkproducten met te hoog bacteriëngehalte onderscheidenlijk ondeugdelijke toestand.) art. 13 lid 2 sub e. (Gepasteuriseerde melk met phosphatase.) art. 13 lid 4. (Gepasteuriseerde melk geen dagaanduiding.) art. 16 lid 1. (Vaatwerk geen aanduiding.) art. 16 lid 1 onderscheidenlijk art. 37 lid 2. (Vaatwerk geen aanduiding geen roerder.) art. 29 lid 3. (Geen geldige vergunning.) Keuringsverordening onderscheidenlijk art. 1 lid 1 Algemeen Besluit. (Ondeugdelijke of voor de gezondheid schade lijke waren onderscheidenlijk het bereiden en behandelen van eetwaren in een ruimte welke diende als woongelegenheid.) Delft (1); Gouda (4); ’s-Gravenhage (13); Leidschendam 1Oudewater 1 3 zaken geschikt met f 5,tot ƒ30,—; 1 zaak nog in behandeling. I 1 zaak nog in behandeling. Delft (1);’s-Gravenhage (3); Leidschen- 3 zaken geschikt met ƒ60,— tot (ƒ100,—; 4 zaken nog in behandeling. art. 13 lid 2 sub a en b. (Gepasteuriseerde melk of gesteriliseerde melk of melkproducten met colibacteriën of te hoog bacteriëngehalte.) art. 13 lid 2 sub b. (Gepasteuriseerde melk of gesteriliseerde melk of melkproducten met te hoog bacteriëngehalte.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 130