11 I I l-I r 16 i> VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN 1 zaak geschikt met 150, 's-Gravenhage (1). Oudewater (1). 's-Gravenhage (2). 's-Gravenhage I 's-Gravenhage (1); Voorburg (1). in 's-Gravenhage (1); Wassenaar (1). 1 zaak nog in behandeling. 's-Gravenhage 1 te 1 zaak geschikt met 40, 's-Gravenhage I tot 's-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met 40, 's-Gravenhage (1). 's-Gravenhage (3); Leidschendam (2). 1 zaak nog in behandeling. Gouda (1). 1 zaak nog in behandeling. 's-Gravenhage (1). Delft (1). Hekendorp (1) art. 4 lid 6 onderscheidenlijk art. 4 lid 4 sub a (te hoog vochtgehalte onderscheidenlijk te hoog boorzuurgehalte). art. 4 lid 6 onderscheidenlijk art. 4 lid 3. (te hoog vochtgehalte onderscheidenlijk te hoog zetmeelgehalte. art. 4 lid 5 onderscheidenlijk art. 5, 1 jo. art.3 lid 2 onder b. (kleurstof in worst onderscheidenlijk zwavelig- zuur in rauw gehakt). art. 4 lid 6. (te hoog vochtgehalte). art. 4 lid 5 onderscheidenlijk art. 4 lid 3 onder scheidenlijk art. 4 lid 1 jo. art. 4 lid 4. (Kleurstof onderscheidenlijk te hoog zetmeelge halte onderscheidenlijk boorzuur.) art. 4 lid 5 onderscheidenlijk art. 4 lid 6. (Kleurstof onderscheidenlijk te hoog vochtge halte.) Visbesluit. art. 1 lid 1 (Aanduiding onjuist.) art. 5 lid 1 onder a. (Ondeugdelijke toestand.) Vlees- en Vleeswarenbesluit. art. 4 lid 1 jo. art. 4 lid 4 (Aanwezigheid van zetmeel en boorzuur rauwe rookworst.) art. 4 lid 3. tfe hoog zetmeelgehalte in gekookte worst.) art. 4 lid 3 onderscheidenlijk art. 4 lid 6. (Te hoog zetmeelgehalte onderscheidenlijk hoog vochtgehalte.) art. 4 lid 4 sub a. (Te hoog boorzuurgehalte.) art. 4 lid 2 onderscheidenlijk art. 2 lid 2 sub b. (Onjuist vetgehalte onderscheidenlijk watertoe- voeging.) Delft (2); Gouda (2); 's-Gravenhage (19); Leidschendam (1); Moordrecht (1); Nootdorp (1); Reeuwijk (1); Voor burg (1); Waddinxveen (3); Wasse naar (1). Delft (1); Gouda (2); 's-Gravenhage (3); 's-Gravenzande (1); Voorburg (2); Zoetermeer (2). Delft (2); Gouda (2); 's-Gravenhage (8); Oudewater (3); Rijswijk (1); Was senaar (3). Gemeenten, waarin de waar werd aangetroffen of de overtreding werd geconstateerd. (Tussen haakjes het aantal processen-verbaal.) 1 zaak met een boete van ƒ35,— 19 zaken geschikt met 10,tot ƒ80.12 zaken nog in behande ling. 1 zaak geschikt met 20, 1 zaak nog in behandeling. 1 zaak geschikt met 15, 1 zaak met een boete van 30, 1 zaak nog in behandeling. Vonnis van de rechter onderscheidenlijk schikking. art. 4 lid 5. (Kleurstof.) art. 37 lid 1 sub c. (Vuil vaatwerk.) Melkstandaardisatiebesluit. art. 4 lid 2. (Onjuist vetgehalte.) art. 4 lid 5 onderscheidenlijk art. 4 lid 1 jo. art. 4 lid 4. (Kleurstof onderscheidenlijk aanwezigheid van boorzuur.) 2 zaken geschikt met ƒ10,tot ƒ30,— 3 zaken nog in behandeling. Omschrijving van de overtreding. 1 zaak geschikt met 25, 1 zaak nog in behandeling. 1 zaak geseponeerd; 1 zaak nog in behandeling. 10 zaken geschikt met ƒ80,tot ƒ200,—; 9 zaken nog in behandeling. I zaak nog in behandeling. 1 zaak met een boete van ƒ20, 7 zaken geschikt met ƒ9, ƒ100,—; 3 zaken nog in behandeling. 1 zaak geschikt met ƒ75,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 131