11 17 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN ’s-Gravenhage (1); Voorburg (1). 2 zaken nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met ƒ80, ’s-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met ƒ40,—. ’s-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met 150,—. ’s-Gravenhage (2); Voorburg (1). 3 zaken nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1). 1 zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met ƒ15, 's-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met ƒ100, art. 7 sub b. (niet de kenmerkende smaak van de aangeboden soort). art. 7 sub b onderscheidenlijk art. 1 lid 5. (niet de kenmerkende smaak van de aangeboden soort onderscheidenlijk te laag alcoholgehalte). art. 6 lid 1 (te veel zetmeel in gehakt). art. 4 lid 6 onderscheidenlijk art. 5, 1° jo. art. 3 lid 2 onder b. (te hoog vochtgehalte onderscheidenlijk te hoog gehalte aan zwaveligzuur). art. 5, 1° jo. art. 3 lid 2 onder b. (zwaveligzuur in gehakt). art. 4 lid 6 onderscheidenlijk art. 4 lid 5. (te hoog vochtgehalte onderscheidenlijk kleur stof). Delft (2); Gouda (7); ’s-Gravenhage (50); Monster (1); Rijswijk (1); Voor burg^); Wassenaar(l); Zoetermeer(l). Gemeenten, waarin de waar werd aangetroffen of de overtreding werd geconstateerd. (Tussen haakjes het aantal processen-verbaal.) 9 zaken met boeten van 15,tot ƒ100,31 zaken geschikt met ƒ12,tot ƒ100,27 zaken nog in behandeling. Vonnis van de rechter onderscheidenlijk schikking. Wijnbesluit. art. 1 lid 5. (te laag alcoholgehalte). art. 5, 1° jo. art. 3 lid 2 onder b. (zwaveligzuur in gehakt onderscheidenlijk zet meel). i art. 5, 1 jo. art. 3 lid 2 onder b onderscheidenlijk art. 4 lid 5. (zwaveligzuur in gehakt onderscheidenlijk kleur- j stof in zure zult). Omschrijving van de overtreding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 132