I J H q I 11 i H 2 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. I. Bedrijfsrekening 1954. Werkelijk bedrag. LASTEN. Art. 12.884,12 13.500,— 2.220,78 9.457,10 9.457,10 9.457,10 »s IV. 4.311,28 4.311,28 4.311,28 V. 12.066,54 12.100,— 11.500,— 277.944,38 276.246,96 264.944,38 I. 4.311,28 4.311,28 k-. t Ten laste van het Rijk: Kosten van administratie en van inning van het recht, bedoeld in art. 13, lid 2, der Warenwet (Stbl. 1935, No. 793) 226., 176— Begroot bedrag. Na wijziging bij besluit Burgemeester en Wethouders. 237.527,92 I. II. III. B. Kapitaaldienst UITGAVEN. Aflossing op het geleende kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage Het Rijk 238.576,— 13.500,— 3.178,23 1.133,05 A. Gewone dienst. Algemene onkosten Onderhoudskosten I Renten. Aandeel voor rekening van de gemeente ’s-Gravenhage7.236,32 Aandeel voor rekening van het Rijk (te ver rekenen met art. VI der baten) Afschrijvingen. Aandeel voor rekening van de gemeente ’s-Gravenhage3.178,23 Aandeel voor rekening van het Rijk (te ver rekenen met art. VI der baten)1.133,05

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 134