1 i; 411 L 1 ::iH i; F J S'5 11 h ,P f]|! 1 lili s h S PIP t ii yhi lOï? ihï I-- iiiï IJ e m 11 i s 5 cc O 5<g 1! R i I .1 g 5^- is ■IH rc 1 :f i s» l. Li 4 g 3 5 g r s i 8 s©” «r> 2 s©' ra ra _2 "e 8 rT ra 8$ s§ «ra «ra s a --J 2 I S t s© S$ 13 ra «X O r. ?es. §5 's 1.1 Sr ©S s© s© ra ra I'S s E 5 s 5 s o s s sisi? 8§ LI -.-.s o^ oo' ra' r- ri oo S i 2 S S j, u L Io".® s© Os Os s© Os r5 8 «r ra oo c c g s c 2 2 - ~.O '0 o t ai o w 5 w I* S - 8 5 i ïoSSi 45 I iO «4S ftHris 1»^ l“’i lïsstlss^ «3 ph o S?| Jfeg§s|-g t S SSP: £f rj£ r* r- tt c<a □q oo M- r~ r> ir> 3 s 2-2 o c •§r no •o C :pl iïh f TT J VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. R r~ r~ «ra Os R R O- R u. •S R o -r rq «rs O o ra «ra ■<r m O' H U rr on CO co a. s: SD ra ra O rr ra ra ra <n s© OO ra r~ ra r- rr 00 os’ o 0 0 a. w JU «J cn 00 ra 0D G B Q jï) g g o -C o oe js c .2 I zz 4) Xr. ju c fï oo ra oo” ra ri 0.0, oo r> OO «ra - «ra ra R R iïï «ra «ra SS ~T TT ra r, O ra tt ra” r. oo '?t SS r> r. r. 0'OsooraTj-\©>©—-os oc‘raosrqosra«ra«raos ra O «ra O ra m oo o O «ra ra^ «ra rt ir' O O r Os «ra oo' CZ5 ZJ, o on x (Z> o,* <D G zz 2 "S’ ih I5£ o 50 X E J/3 4) 5 :o “s o a> o LOOI 4) 50 j2 s S* 4> s §:o s ■gh üOI rr rr j? Os 00 rr «r> ra oo” oo” s© r* o ra’ rr Os ;*r R 00 00 rr rr r~ ra Os O' 00 Tt ’’t Os’ O O SD ’X l/< «X oo” «ra <r r- q q oc TJ Sfe Qg s> c gg <i a> 'l <D 2i?S o g u u O J= 5 s u c oo’ r-^ “X g CT3 a: Z o ti-s e ra «r, rr «n ra” r~” os rr cc r- r- O «3 S <g g r -1 fc- f* ai w C5 ÖQ Q CQ O ai m il K as -2 c .E .o 5 E o C g n ^Söotjo ra cn tt -sta>ch-«r«r><r»nv-> _<U -j- O Qs Os Os Os q S G *o u ■o -J ,ti - ■■g i= =>.3 cs s:.S2 ^o: rr I O r a r-^ O 5 ra rt «ra «ra oo" O a> J2 ZZ <U O N

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 136