11 7 t 5 u/2 f 35.124,69 I VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. III. Beknopte inventaris op 131 December 1954. Afschrijving. Boekwaarde. Bedrag. 13.620,— 13.620,— 136.345,— 75.537,02 l'/2 4.055,40 3.110,87 Gezien 50.520,— 50.520,— 40.412,33 149.247,26 i 48.110,80 Het Rijk. Uitbreiding Diverse voorraden. Bureaubehoeften Drukwerken Brandstoffen Het Rijk. Uitbreiding I. Grond. (Oppervlakte 1036 m2.) Gemeente ’s-Gravenhage. Stichtingswaarde Uitbreiding Het Rijk. Uitbreiding Aanschaffings waarde. pCt. per jaar. l*/2 40.000 4.055,40 -L_” De directeur, W. MEIJER. De boekhouder, Th. SCHIPPER. 791,32 1.732,55 587,— 23.280,— 13.620,— J» f 67.922,37 35.124,72 68.422,63 40.412,30 75.537,02 287.419,04 I 23.280,— f 13.-620,— II. Gebouwen. Prinsegracht 48/50. (Laboratorium met dienstwoning.) Gemeente ’s-Gravenhage. Stichtingswaarde Uitbreiding Inventaris, bestaande uit laboratoriuminrichting, meubilair, kantoormachines en transportmiddelen. Gemeente ’s-Gravenhage. Stichtingswaarde Uitbreiding 138.171,78 I 4-055.40 f 48.110,80 40.000,— 4.055,40

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 137