J IIP I 11 I I It lil i 1t i H 12 i I I I ij •si? I VI. Het aantal afgelegde bezoeken aan slagerswinkels, vleeswarenfabrieken, vleeswarenverkopers en verschil lende eetgelegenheden bedroeg in totaal 4 252. In beslag genomen werden 184 kg vlees en 182 kg vleeswaren, welke partijen geheel werden afgekeurd. Er werden 96 waarschuwingen en 12 adviezen ge geven. Bovendien werd nog 35 maal proces-verbaal opge maakt wegens overtreding van de Verordening op de Verkoop van Paardevlees in de gemeente ’s-Graven- hage. De staat op blz. 5 verstrekt gegevens over de aard der overtredingen, welke uitsluitend door keurings- ambtenaren van de Dienst werden opgespoord en over de bij de samenstelling van dit verslag bekende straffen. Wegens overtreding van de Vleeskeuringswet S 1919, no 524, werd 19 maal proces-verbaal opgemaakt; deze overtredingen vonden uitsluitend plaats in de gemeente ’s-Gravenhage. KEURINGSDIENST EN TOEPASSING DER VLEESKEURINGSWET. Op de verschillende daarvoor bestemde weegtoe stellen zijn tegen betaling gewogen: Voor het wegen van het geslachte vee en het inge voerde vlees, hetgeen kosteloos geschiedt, zijn 370 000 weegkaartjes afgegeven. 5 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Vleesomzet In 1954. Diersoort. 146 100 12 464 097 6 600 55 200 360 240 25 69 875 189 235 Gevoederd in 1954. Diersoort. Toezicht slagerswinkels. 19 118 34 778 16611 Totaal 51 389 wegingen. 4 14 400 2 608 398 Diverse wagens Vaten Diverse partijen 1 262 550 1 150 814; 10 368 632 396 383 76 200 350 8 520 34 692 86 15 648 282 681 525 14 040 60 50 2 040 150 8 976 3 895 611 73 1 513 444 600 1 035 1 971 466 050 77 725 6 176 2 250 1 500 900 75 850 1 625 2 830 4 300 7 175 29 470 Aantal dier-etmalen. 8 CJ 13 500 kg; 1 250 kg; 4 400 kg- 780 kg; 275 kg. I 1080 i 75 8 S _L. In kilogrammen (gedeeltelijk geschat). Afkomstig van dieren geslacht te Runderen Vette kalveren Graskalveren Nuchtere kalveren Paarden Veulens Varkens Schapen Geiten Wegingen in 1954. Levend vee: Varkens Groot vee v 3 «j 5 STS o 30 925; I w.o. bestemd voor dierenparken e.d. Runderen Kalveren Eenhoevige dieren Schapen Geiten 675; 9 960j 463 8301 77 57S| 6 17S| 360 17 560| 3 155; 29 221 2311 J» 11 100 900 12 445 49" 65o| 1 300 018 525 2 127 6211 840 12 800 51-i 1 303 768 2 131 273; 11 0401 2 382 481 12 824 1431 19 600 Vernietigd afkomstig van dieren geslacht te T 650 36 268 775 970 959 11 040 2 382 481 780 66 787 1 300 6176 27 645, 6 072 369 129 273 232 Runderen i 9 593 499, 27 000[ 19 500 Eenhoevige i dieren Kalveren Varkens Schapen en lammeren Geiten Vleeswaren i Totaal |22 848 O78| 37 660| 28 370' i 1) w.o. bestemd voor het buitenland: Runderen83 199 kg; Kalveren 366 914 kg; Varkens62 012 kg: Schapen78 653 kg,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 142