H 12 5 Tuberculose. Onderstaande staat verschaft gegevens over deze ziekte. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Aard der overtreding. Artikel 19 van de Vleeskeuringswet S. 1919, no 524 nog niet bekend. 1 16 2 3,- 35 Slagerijen 9 Totaal 561 14 575 Aantal gevallen van t.b.c. Diersoort. 1954. 1953. 1954. 1953. Runderen 19,34 26,22 35 2 Kalveren 1,08 1,74 5 (open: (open: 4 0,13 Nevenstaand staatje bevat een opgave van het aantal slagerijen, vleeswarenfabrieken, rokerijen en zouterijen, dat op 31 December 1954 was gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage en de kringgemeenten Rijswijk, Voor burg, Leidschendam, Zoetermeer en Benthuizen. Nuchtere kalveren Paarden Varkens Biggen Schapen Geiten Artikel 35 van de Vleeskeuringswet S. 1919, no 524, later gewijzigd bij artikel 80 van de Wet op de Economische Delicten S. 1950, no. K. 258. (Het in voorraad hebben van vlees, niet voorzien van de voorgeschreven merken.) Artikel 1 van de Gemeentelijke Verordening op de Verkoop van Paardevlees in de gemeente ’s-Gravenhage ’s-Gravenhage Rijswijk. Voorburg Leidschendam Zoetermeer Benthuizen Het aantal inrichtingen als be doeld in art. 19 v.d. Vlees keuringswet S. 1919, No. 524 bedraagt dus in totaal Percentage van het aantal geslachte dieren. Straffen (voor zover bekend). 4 107 496 18 29 10 7 1 Vleeswaren fabrieken, rokerijen en zouterijen Aantal geverbaliseerde overtredingen. 6 283 (open: 1 004) 106 34) 1 3 2 585 0,07 0,1 3,28 0,52 0,007 0,11 I Aantal wegens t.b.c. voorwaar- delijk goedge- 2 2 1 7 934 (open: 1 188) 146 41) 2 2 2 965 1 1 4 0,04 0,11 2,99 Uitkomsten van de Keuringsdienst. 10,- 15,— 20,— 25,— 1 x vonnis subs. 1 dag hechtenis. 1 X schikking 40,— Aantal wegens t.b.c. afgekeur- i keurde”dieren. “e dieren. Artikel 39 van de Vleeskeuringswet S. 1 919, no 524, later gewijzigd bij artikel 80 van de Wet op de Economische Delicten S. 1950, no. K 258. (Het in voor raad hebben van bedorven vlees.) 1 X schikking 1 x 9 x 1 x 1 x vonnis 15, subs. 5 dagen hechtenis. 1 x vonnis 15, subs. 8 dagen hechtenis. 2 X vonnis 20, subs. 10 dagen hechtenis 2 x vonnis 25, subs. 10 dagen hechtenis. 3 x schikking 5, 12 x 10 x 1 x 2 x 1 X vonnis 15, subs. 5 dagen hechtenis. 5,- 8,- 10,— 20,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 143