i I I 12 I Hierbij werden afgekeurd 2 798,5 kg vlees, 1 291,2 kg vet, 1 140,1 kg organen, 403 kg beenderen, 196 kg zwoerd, 48 kg varkenskop pen, 482 kg varkenspoten, 319,6 kg vleeswaren en 80,7 kg spek. Afgegeven werden 21 502 enkelvoudige en 495 sa mengestelde afkeuringsbewijzen. Herkeuring werd 1 maal aangevraagd en verricht, waarbij de eerste keuringsbeslissing werd gehandhaafd. De wnd. Directie, LAFORÊT. AUG. DIEMONT Jr. r -. Voor de uitvoer naar het buitenland werden ter keuring aangeboden 730 runderen, 6 230 kalveren, 3 nuchtere kalveren, 735 varkens, 3 074 schapen, 359 100 kg organen en delen, 1 100 kg vet, 595 100 kg spek, 21 000 kg gezouten darmen en 1 481 050 kg vlees waren. Hiervan werden aan de export onttrokken 101 run deren, 56 kalveren, 162 varkens en 8 schapen. 1 Dit onderzoek leidde tot afkeuring van 847 kg vlees, 65,1 kg vet, 393,2 kg organen, 495,3 kg beenderen, 324,8 kg vleeswaren, 363,8 kg zwoerd en 11 kg spek. Voor zover bekend kwamen vleesvergiftigingen niet voor. De kook- en braadproef werd 718 maal verricht en gaf in 69 gevallen een positief resultaat, t.w. bij 35 varkens met een afwijkende kleur of geur, bij 16 var kens met cryptorchidie, bij 3 varkens met hermaphro- ditismus, bij 3 varkens met abscessen, bij 1 varken met een perforerende wond aan de borst, bij 1 varken met een purulente peritonitis, bij 2 varkens met hepatitis, bij 1 varken met een ichoreuse endometritis, bij 1 var ken met hydraemie, bij 1 varken met endocarditis en abscessen, bij 2 paarden, 1 veulen en 1 schaap met een afwijkende kleur en 1 rund met een afwijkende geur. De pH-bepaling werd 557 maal verricht en gaf in 41 gevallen waarden van 6,8 of hoger. De galkleurstofbepaling werd 70 maal verricht, waarvan 26 maal met positief resultaat. De staat op blz. 9 geeft een overzicht van de bij de slachtingen gedane voorwaardelijke goedkeuringen en afkeuringen in de keuringskring ’s-Gravenhage. In deze staat betekenen de letters: V.G.: goedgekeurd op voorwaarde van sterilisatie; V.G.T.goedgekeurd op voorwaarde van verkoop in het klein onder toezicht (vrijbank), terwijl de letters a, b, c, d en e aangeven, dat men te doen heeft onder scheidenlijk met normale slachting, noodslachting wegens ongeval, slachting zonder dat levende keuring heeft plaats gehad, ziek of wrak dier, dan wel gestorven dier. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. 1 7 1 1 1 1 1 59 59 1 1 10 7 1 1 5 3 1 1 1 I 3 1 2 24 1 5 4 3 2 9 2 1 1 1 - 2 6 3 1 1 5 - 8 1 1 1 5 18 8 144 14 1 1 1) Controle op het bedrijf, in slagerswinkels, vleeswarenfabrieken enz. 8 96 1 T3 1 4 14 10 1 Repressieve keuring. Afkeuringsbewijzen. Herkeuring. 1 2 Keuring op grond van art. 70 van de Veewet. Q. X H Keuring op grond van de Vleeskeuringswet. 2 - 2 het bepaalde in art. 8 van Statistisch overzicht. Salmonella dublin enteritidis typhi mu rium Bac. rhusiopathiae suis Bac. rhusiopathiae suis pos. Bacillen Bac. coli Gram pos. coccen Gram pos. coccen streptococcen Gram positieve diplococcen Gram positieve negatieve diplococcen streptcoccen Gram positieve bacil len Gram negatieve ba cillen Gram positieve negatieve bacillen Gram positieve bacillen en sporen vormers Gram positieve negatieve coccen bacillen Identificatie der culturen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 146