I I u É'i i l :t: 12 s I ft I s o I vS OS F ii b e >- •s 1 I i h i* i'K^ i Tf SO' R 1 ijh lii ff! -ii h §1 12 z o I r I z w 'i A cm 8 s z w a 1 s? S v-T S© •n P I 8 if£ 8 3 5 2 I 13 n 3 s P S3o3°P I I I I I-- I K 1.1. o' o' »n' cm «X r- o CM O Os S Os oo s© in J r< m' -' -'tSr' 9 SS3S2 I I I rii S 1.8 xr I «n OS I Os CM 00 en cm u h 1 3 s i i •■S 8 60 5g S - ■•21 so 5 SE -’•e jj .-s -S -1 -I L*\ L o'o'cm*oo l'/o' I* os en 8 oo so sss ils o °- 3 8 n I 2 S" g '°r ”8© 3^3 CM I. I.5S I.SS I. O o' en CM SO SO O CM «zs O »CS CM O TT iI i I 8 K L L**!0^ S 5 i -t 5 c c e ’J I c s£ S-a-S'rt 2 o2ag 2(3 S>O I I R I 2gg g s >-■ i u iï Q I 3 - S I 2 k r* oo 3 ‘2 -f :.a& •f 1 fe B-S g 8 •«Hg sQ 5 Is* g’ï-ël 8<52s c -c u S I I 3552 I I I r rgsefs 00 «n q rM en —i m Ifi-E E-Ef-hlSSs >3§ 5 K I o H VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. 8 s 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 vi 8 8 8 8 8 z ■Si ■O o ■o SO oo CM s© o© 00 3 c t» v Z M H co O z os s© •n Os sO s© »n 00 Os rt 04 O* wn »n Os’ I j- p Q c s E <u o O -o u. o •o en O^ O' cl s© CM >A. •Al CM IA1 <n cm* s CM <ZS un OM CM O' Os JÉ jé o* «o VS Os irs oo en O oó s© CM S© Os' 00 -•s- rn s© en os s© ■*fr ■o 1 I ia' 3 CM O' sO «n Os S© en Os 04 S© CM v> oo en oo' CM 3 en Os SO en oo en sq i 8 «n s O'OOOOO-CMOOSO’n 00 un CC Tf 00* o' s© so CM CM O-’ CD OO CM SAS r- oo 8 8 8 8 g<é OS o en m CM 04 SO* O *A> 8 CM w-T CM CM 8 8 s «3 jj c •o -o o> •o G -o O^’ §S£ SS 8 SïQ “.h O m I i oo I o- I I «ei vi Tt cm O- en m cM Os S© 00 88888888 88888888 Os 8 8 I I 04 oo I Os en I* Q* oo en 04* en i* I O so «n O cm os •es o- CM l'“ O-’ so’ CM CM o :-§ .0. '5 .5 S -C <j ^3 oo o so cm r- Os* jn S© Os 4" 8 8 C u _c O C :t| :-s :lt ••5 ;2= lifiiis 8 8 8 "i 2 •g -|s-* -||-s - O g Cö Tt 2 <U sr> cS ■1“^ “•2" ■s-h^ C .ex rt C «J .83 .g .H ,g W '5 O-JJÉH H H S>2>So«ö.O 8 8 8 f- z o s J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 149