12 12 7 7 7 7 7 7 T 7 7 7 7 7 7 I f f f 14 15 f f f f f f f f f n f f 1 5 I VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Verkorte inventaris op 31 December 1954. V. Aanschaffingswaarde Afschrij vingen. ONDERDELEN. Vermeerdering in 1954. op 1 Januari 1954. op 31 December 1954. pCt. Bedrag. Gebouwen, grond en plantsoenen. 5.469,14 5.469,14 l‘/2 36.916,18 i) 212.445,98 5.469,14 5.469,14 36.916,18 96.759,04 27.532,98 186.454,92 255.680,98 46.124,05 27.532,98 5 8.717,03 0 27.308,10 228.372,88 36.109,88 59.153,85 529.190,48 588.344,33 3 15.875,71 15.875,71 572.468,62 27.826,08 195.511,40 27.826,08 22.002,33 459.544.86 22.002,33 17.268,38 141.380,46 158.648,84 JJ 195.511,40 22.002,33 168.843,73 22.002,33 22.063,40 168.904,80 55.297,55 55.297,55 107.260,45 Voorraden. 2.974.814,49 884.770,62 158.648,84 658,50 611,48 1.269,98 2) w.o. 202,92 extra afschrijving. 3) w.o. ƒ2.242,99 extra afschrijving. J» n 5» 5.469,14 27.82ó’o8 5.469,14 27.826^08 w J, J, f 212.445,98 Gebouwen Bebouwde grond Onbebouwde grond Plantsoenen. Riolering en bestrating, losplaatsen, afrastering en luchtspoor. Riolering en bestrating Losplaatsen Afrastering Luchtspoor 1.480.695,62 72.614,94 232,94 37.407,69 7,89 110.263,46 32.370,41 108.016,11 11,599,89 8.737,90 419,54 1.245*— 62,40 230,70 459.544,86 17.268,38 1.289,37 2.199,26 859.904,70 '58.648,84 f 5.284.983,18 685.302,45 147.854,40 19.225,42 7.208,56 313,87 859.904,70 f 158.648,84 32.370,41 144.125,99 121.083,97 42.585,67 4.251,32 464,78 36.481,65 38.604,22 185.31 158.800,74 6.516,04 30.424,69 Vermindering in 1954 wegens afboeking actief. 62,40 230,70 8 4 5 8 5 8 3 3 3 3 36.916,18 3.307,93 44.972,94 2.178,47 6,99 1.122,23 °»24 3.307,93 1.618,52 8.641,30 1.133.529,64 J» 1.141.899,59 .141.899,59 45.906,53 175.947,60 8.134,56 39.065,99 39.991,38 192,20 5.721,27 1,68 45.906,53 3.342,55 5.004,73 22,67 1.306,22 36.803,73 95.657,17 25,19 1.063.929,66 564.856,28 105.764,55 14.499,23 5.766,85 24.235,85 105.060,— 32.623,56 40,74 31.686,42 6,21 64.356,93 Steenkolen Stookolie Magazijngoederen Zout S.O.2 Veevoeder en strooisel Drukwerk en kantoorkosten 406.138,67 51.649,49 1.756,70 37.812,91 185,21 4.599,04 1,44 42.598,60 Totaal afgeschreven op 1 Januari 1954. 11.599,89 8.737,90 419,54 1.245’— 290.763,67 104.942,81 17.888,26 7.208,56 1.245,— 313,87 422.362,17 n 1.862,61 76.052,12 141.212,02 228,80 1.239.877,26 J» 747,— 175,77 168.843,73 Totaal afgeschreven op 31 Dec. 1954. 2.794,93 5.779,43 124.394,82 4.130,77 1.126,48 3.128,40 17.294,01 112,99 690.999,90 690.999,90 158.648,84 3.752.324.66 10.962,09 8.242,08 894,41 1.441,71 498,— 25,11 22.063,40 154,01 2.997,44 6.950,63 18,30 44.972,94 556,39 39.248,39 45.554,85 203,61 175.947,60 884.770,62 120.446,17 42.089,85 4.726,19 1.441,71 200*88 168.904,80 Afschrijving in 1954. 72.614,94 232,94 37.407,69 7,89 f f 110.263,46 212.445,98 f 2.916.288,92 110.263,46 1.239.877,26 2.522.081,29 157.427,50 235.712,50 1.067,63 2.916.288,92 1.102.082,60 3.342,55 5.004,73 22,67 1.110.452,55 1.110.452,55 42.598,60 158.800,74 1.774.389,33 64.356,93 1.063.929,66 Vermindering door afschrijving in 1954 422.362,17 141,380,46 f 4.455.510,11 1.925,01 74.993,45 139.012,76 228,80 1.072.191,94 867.502,24 17.268,38 f 1.532.658,52 'V.o. 2.105,62 extra afschrijving. Kracht- en verlichtingsinstallatie en technische installaties. Kracht- en verlichtingsinstallatie Technische installatie bronwaterproductie Machinerieën Pompinstallatie Technische installatie heetwaterproductie Machinerieën Technische installatie koudeproductie Werktuigen en gereedschappen Luchtkoelinrichtingen Machinerieën Pompinstallatie Inrichting der gebouwen, werktuigen en gereedschappen, meubilair, automobielen, motorrijwielen en rijwielen. Inrichting der gebouwen Werktuigen en gereedschappen Meubilair Automobielen Motorrijwielen Rijwielen KAPITAALS! AAT. Kapitaal volgens de balans per 31 December 1953 Vermeerdering door uitbreiding en vernieuwing in 1954 door voorraden in 1954 Boekwaarde op 31 Dec. 1954. Boekwaarde van de voorraden Recapitulatie. Gebouwen, grond en plantsoenen Riolering en bestrating, losplaatsen, afrastering en luchtspoor Kracht- en verlichtingsinstallatie en technische installaties Inrichting der gebouwen, werktuigen en gereedschappen, meubi lair, automobielen, motorrijwielen en rijwielen Boekwaarde van de voorraden 3.859.585,11 107.260,45 f 2.709.312,08 110.263,46 1.072.191,94 2.315.104,45 157.427,50 235.712,50 1.067,63 2.709.312,08 Kapitaal Openbaar Slachthuis per 31 Dec. 1953 Uitkering aan de Gemeente wegens opbrengst boven de boek waarde van vervreemde kapitaalsgoederen Vermindering in 1954. I 1.388.551,65 154.084,95 230.707,77 1.044,96 1.774.389,33 3 8 j 20 j 20 i 8 3.752.324,66

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 151