13 d. Gebouwen in de stad. Hoofdleidingnet. 8 Naast de nodige onderhoudswerken aan de gebou wen Zuid-Binnensingel en Binckhorstlaan werd in de Spijkermakersstraat een nieuwe afvoer gemaakt op het gemeenteriool ten behoeve van de ijkinstallatie voor grote watermeters. Op alle verdiepingen van het oude gedeelte van het kantoorgebouw (1908) werden de wanden en plafonds van de hal en het trappenhuis, alsmede de ingang op de begane grond, geverfd. De volgende staat geeft een overzicht van de hoeveel heden water, die na 1874 naar de filters en uit de rein- waterkelders werden gepompt. De volgende staat geeft een overzicht van de wijzi gingen in het hoofdleidingnet gedurende 1954 en van de grootte van dit net op 31 December 1954. o 2 58 31 o o o o o o o o o o Totaal VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Tabel VI. Opgepompte hoeveelheden. 1953 1954. Omschrijving. 18 884 000 19 531 000 Opbrengst in duizendtallen mS, 17 400 000*) 18317000 laar. Gezuiverd water. 245 600 623 500 1 457 000 600 000*) 1 484 000*) 1 214 000 8,5*) 6,6 47 700*)' 50 200 1 Achteraf gecorrigeerd. Achteraf gecorrigeerd. e. Aantal schuifafsluiters voor districten. Lengte leidingnet in m. Middellijn. Wijzigingen in 1954. Wijzigingen in 1954. Geplaatst. Gelegd. Uitgehaald. 173 4 434 729 319 112 45 710916 3 901 Tabel VII. 3,6*) 31 600*) 66 Februari 69 400*)] 145*) 29 Juni geleverde hoeveelheid. 289 15 772 414 374 155 164 30 430 34 022 19 528 6 416 3 665 5 839 3 626 2 587 7 694 1 481 3 200 1 604 5 225 0 50 1 537 486 1 449 347 7 25 0 0 0 o o o o o o 5,2 32 500 64 1 Januari 70 300 140 10 Mei op 31 December 1954. 421 15 774 423 172 159 502 30 574 34 170 22 696 6 407 3 897 5 839 3 626 2 587 7 694 1 481 3 201 1 604 6 674 1875 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 519 1 944 4 994 7 922 9 108 10 786 12 307 13 431 11 948 14 643 15 936 16 729 17 468 17 921 18 781 18 429 18 884 19 531 463 1 736 4 459 7 073 8 132 9 631 11 291 12 493 10 776 12 790 14 237 15 003 15 775 15 918 16 178 16 800*) 17 400*) 18 317 4 73 80 15 1 0 o 0 0 o o o 0 o o o o 7 2 8 1 2 0 0 o o o 1 4 25 6 6 2 I 1 0 0 3 89 2 871 952 163 149 87 34 18 15 16 6 24 0 6 1 0 618 1 717 2 014 1 447 766 772 143 260 622*) 600*) 917 op 31 Dec. 1953. op 31 December 1954. Weggenomen. Aantal schuifafsluiters voor percelen op 31 December 1954. 132 52 10 335 4 824 1 593 495 3 175 16 232 0 0 0 0 0 1 0 1449») 22 304 1) Ten behoeve van waterlevering aan Delft werd in de gemeente Rijswijk (Z.H.) een transportleiding van Vianini-buizen 0 780 mm gelegd. Hoeveelheden water, opgepompt naar de filters en uit de rein-waterkelders. n 2* 50 mm 3’ 80 4’ 100 6' 150 8’200 10’ 250 12" 300 14’350 16’400 18" 450 20’500 22' 550 600 650 700 750 800 Hoeveelheid ruw water gedurende het gehele jaar in m’ Hoeveelheid rein water gedurende het gehele jaar in m’ Engros geleverd aan andere water bedrijven Toeneming van de hoeveelheid rein water ten opzichte van het vorige jaar in m3 Verschil tussen de hoeveelheden ruw en rein water in m3 Idem in pCt. van de hoeveelheid rein water Gemiddelde hoeveelheid rein water per dag in m3 Toeneming daarvan ten opzichte van het vorige jaar in pCt. Kleinste hoeveelheid per dag in m3 Idem in pCt. van het gemiddelde Datum van de kleinste hoeveelheid Grootste hoeveelheid per dag in m3 Idem in pCt. van het gemiddelde Datum van de grootste hoeveelheid naar de filters gepompte hoeveelheid water. toeneming t.o.v. vorig jaar. Tabel VIII. Wijzigingen in het leidingnet gedurende 1954; grootte van het leidingnet op 31 December 1954;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 159