13 I I Totaal J g. Watermeters. Schoepen- en volumemeters. Er werden 702 lekken in loden dienstleidingen, 2 lekken in koperen dienstleidingen, 1 lek in een plastie ken dienstleiding en 13 lekken in koperen verdeelstuk- ken voor hoofdkranen hersteld. In 1954 werden 872 nieuwe watermeters ontvangen, terwijl 7 631 watermeters geheel werden gemoderni seerd; 1 meter werd verkocht; 1 vermiste watermeter werd teruggevonden. In de Me ter werk plaats werden 34 802 watermeters van het Bedrijf gerevideerd en geijkt, hetgeen gemiddeld 72,4 man-minuten per meter vereiste. Aansluitingen aan het hoofdleidingnet. De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal aansluitingen op 31 December 1954. De aansluitingen op koperen verdeelstukken voor hoofdkranen zijn daar in apart opgenomen. Het totale aantal aansluitingen is in 1954 met 3 532 stuks toegenomen. Van de op 31 December 1954 aanwezige rond 134 500 aanvoerleidingen naar percelen waren er ongeveer 128 200 van lood, 5 700 van koper, 300 van staal en 200 van gietijzer. Tevens waren 11 dienstleidingen van plastiek in gebruik. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal in deze ge meente geplaatste openbare brandkranen 7 025 (waar van 6 488 van het type D, 4 van het type E en 533 van het type „1951”), het aantal sproeikranen 208, terwijl het aantal openbare tapkranen 73 bedroeg. Voorts waren op 31 December 1954 1 paardendrinkbak en 68 hondendrinkbakken geplaatst. In de afdeling poetserij van de meterwerkplaats werd een zandstraalinrichting aangebracht. Het schoonma ken van de huizen der meters kan hierdoor op een bete re wijze en in aanmerkelijk kortere tijd geschieden. Voor andere waterleidingbedrijven werden 3 681 watermeters hersteld en geijkt. De verdeling naar soort en grootte dezer meters is hieronder aangegeven. Hieronder volgt een opgave van de breuken en de lekkende verbindingen in het hoofdleidingnet, alsmede van de breuken in gietijzeren aanvoerleidingen naar brandkranen, welke defecten gedurende het jaar 1954 zijn opgetreden en hersteld. io i VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Omschrijving. 80 100 150 300 4 4 1 1 4 4 25 1 1 Tabel IX. Aansluitingen op afzonderlijke dienstleidingen. Aansluitingen op verdeelstukken voor hoofdkranen. Grootte. 4 Totaal. Totaal. 3 335 131 746 129 064 2 682 85 306 96 24 3 335 147 154 Grootte. 10 m3. 20 m3. 30 m3. 50 m3. Aantal 722 19 32 124 3 2 3 589 14 9 Totaal 350 I 4 8 II Buisbreuken Lekkende verbindingen Breuken in gietijzeren aan- voerleidingen naar brand kranen 64 652 63 949 1 562 553 525 294 86 102 22 1 Aan gesloten. 1 430 1 120 68 12 18 14 15 4 1 27 43 4 3 5 2 1 19 2 Aantal nieuwe aan sluitingen in 1954. 108 140 14 6 19 14 4 1 Aan gesloten. 87 9 23 1 2* y 4* 6" 8* Aantal aansluitingen op 31 December 1954. Aantal nieuwe aan sluitingen in 1954. Aantal aansluitingen op 31 December 1954. 10 1 Af gesloten. Af gesloten. Totaal aantal aan sluitingen op 31 Dec. 1954. 80 050 63 959 1 562 553 525 294 86 102 22 1 i 3 m3. I 5 m3. 7 m3. I 2 673 15 398 Openbare brand-, sproei-, tapkranen enz. 63 222 62 829 1 494 541 507 280 71 98 21 1 Aantal j aan sluitingen I in 1954 geruimd. Aantal aan- I sluitingen in 1954 geruimd. 80 m3. Totaal. Middellijn van de leiding in mm. Breuken en lekken in het hoofdleidingnet. i 15311 - - 15 408 15 312 Aantal aansluitingen op 31 December 1954. W 13 mm) 20 mm) 1' (25 mm) 1 !4' 32 mm) I 39 mm) 51 mm) 80 mm) (100 mm) (150 mm) (200 mm) Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 160