13 Woltman-meters. In de volgende tabel zijn de aantallen geplaatste meters, met uitzondering van de venturimeters, opgenomen. h. Diverse distributie-aangelegenheden. 10 De volgende staten geven een overzicht van de in gebruik, in het magazijn en in herstelling zijnde water meters per 31 December 1954. I De volgende staat geeft de gemiddelde waarden van het nachtverbruik in de verschillende maanden van het jaar. 50 i mm. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Totaal. Grootte. i 40 mm. 100 mm. 250 mm. 34 13 2 1 92 Aantal 16 2 Woltman-meters. Schoepen- en volumemeters. Fabrikaat. Grootte. Totaal. 5 2 3 3 48 Aantal 1 27 6 1 9 023 Venturimeters in verschillende uitvoeringen. Grootte. 881 91 150 355 Aantal 2 2 8 2 4 1 1 21 1 Geplaatste watermeters. Schoepen- en volumemeters. Totaal. 5 m3. 1 285 243 159 155 12 35 44 12 1 37 13 13 3 2 5 40 2 1 1 I 3 247 27 144 467 Totaal i 142 280 1 413 205 13 40 44 198 Nachtverbruik. Oct. Nov. Dec. Febr. April. Mei. Juli. Sept. Maand. Jan. Maart. Aug. 342 344 330 Nachtverbruik in m3/h 365 436 377 362 361 340 374 316 6,9 6,6 6,4 8,0 6,4 6,2 6,9 6,6 6,5 8,6 9,6 880 1 Idem per duizend van het gemiddelde verbruik per etmaal over de maand Vermogen (grootte). Vermogen (grootte). 307 70 136 117 17 36 41 17 8 147 824 1 613 279 288 226 20 56 49 6 117 7,2 5 34 5 43 Woltman- meters. Waterverbruik gedurende de nachturen. Het waterverbruik gedurende de uren van minimum- verbruik in de nacht (het z.g. nachtverbruik) varieerde van 276 tot 524 m3/h en bedroeg gemiddeld 355 m3/h. 24 5 13 12 12 60 195 3 250 mm. 150 mm. 500 mm. 250 mm. I c- I Siemens Halske. Bopp j Reuther. 350 mm. 400 mm. 200 mm. 1 000 1 160 mm. 144 046 94 32 To- taal Diver sen. 100 mm. i 50 mm. 600 mm. 300 mm. 150 mm. 200 mm. Holland. Totaal 71 568 68 792 9 023 400 j 500 mm. j mm. 67 053 1 300 196 140 97 3 3 142 101 94 32 1 7 m3. 10 m3. 20 m3 30 m3. 50 m3. 80 m3. I (25 mm) (32 mm) (38 mm) (50 mm) (75 mm) (lOOmm) 3 m3. 5 m3. i (13 mm) (19 mm) Watermeters voor aangesloten percelen, met inbegrip van de tussenmeters met afzonder lijk minimum en de bij meters Watermeters voor afgesloten percelen Tussenmeters zonder minimum Watermeters in gebruik aan het Pompstation van het Bedrijf Overige watermeters in gebruik voor diverse doeleinden Standpijpen met meters Meters op sproeiwagens Lux I Pollux. 332 50 mm. j 80 mm. 3itf( 13 mm) 70 844 5m>( 19 7m’( 25 10m3( 32 20m3( 38 30m3( 50 50m3( 75 80 m3(100 24 Juni, j mm. To,aal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 161