13 12 vond dit werk vertraging. Verwacht wordt, dat het omstreeks Mei van het komende jaar zal zijn voltooid. De aanleg van de transportleiding Bergambacht- Scheveningen vorderde, ondanks de grote moeilijkhe den, die ten gevolge van de zeer slechte bodemgesteld heid in een gedeelte van de Zuidplaspolder in Schieland werden ondervonden, snel. De eerste ploeg, die in het najaar van 1952 de werkzaamheden te Bergambacht begon, was aan het einde van het verslagjaar het begin punt van de tweede ploeg nabij Zevenhuizen tot op 5,5 km genaderd. De tweede ploeg had aan het einde van het verslagjaar het eindpunt van de leiding in het duingebied bijna bereikt. Aan het einde van het ver slagjaar was bijna 40 km van de transportleiding gereed. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING De inlaat kom in aanleg in de uiterwaard nabij Bergambacht Het invaren van de 128 meter lange zinker in de Hollandsche Ussel nabij Gouda op 23 September 1954 van de rivier de Lek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 163