13 Totaal 157 198 706 153 048 13 In September werd een 128 meter lange zinker door de Hollandsche IJssel nabij Gouda gelegd. De zinker werd in een in de uiterwaard van de rivier gegraven bouwput gebouwd en van daaruit drijvend op zijn plaats gebracht. Bij het invaren en het zinken van het 330 ton wegende gevaarte werden geen moeilijkheden ondervonden. Plannen tot uitvoering van bevloeiingswerken in het duingebied werden uitgewerkt, terwijl de aanleg daar van werd voorbereid. Met de uitvoering van deze wer ken zal in het begin van het komende jaar een aanvang worden gemaakt. Langs de transportleiding in de hoofdader werd een draineerleiding gelegd van poreuze betonnen buizen. De volgende staat, waarbij wordt verwezen naar bij lage II, die een grafische voorstelling bevat, geeft een overzicht van de bevolking, het waterverbruik en de opbrengst van de waterverkoop in de gemeente ’s-Gra- venhage sedert 1880. 47 587 22 735 35 050 44 199 3 477 3 092 352 VII. BIJZONDERHEDEN OMTRENT DE EXPLOITATIE. Het aantal aangesloten percelen nam gedurende 1954 toe met 3 418 tegen 3 656 in het daaraan voorafgaande jaar. Het aantal percelen, dat op 31 December 1954 aan het hoofdleidingnet was aangesloten, blijkt uit het volgende overzicht. a „0,35 a „0,35 a 0,35 6de 16de 26ste 36ste 46ste 56ste 61ste 66ste 71ste 72ste 73ste 74ste 75ste 76ste 77 ste 78ste 79ste 80ste „„0,30 Bovendien werd water geleverd voor 473 brandkra nen met afzonderlijke aansluiting, 7 025 openbare brandkranen, 1 drinkbak voor paarden en 73 openbare tapkranen, waarvan 68 voorzien zijn van een drinkbak voor honden. De directeur, A. J. GURCK. Tussen de gemeenten Delft en ’s-Gravenhage kwam een overeenkomst tot stand tot levering van 450 000 m3 per jaar aan het Delftse waterleidingbedrijf. Op 15 Mei werd een aanvang gemaakt met de water- levering aan de gemeente Delft. In totaal zijn aan die gemeente in het verslagjaar 289 841 m3 water afgele verd. De levering aan de Drinkwaterleiding „De Vliet- streek” bedroeg in 1954 333 638 m3 water. c. tegen gewoon tarief (ƒ0,35 per m-\ eventueel met rabat) d. tegen 0,30 per m’ e. tegen 0,25 per m3 tegen 0,20 per m3 g. tegen 0,15 per m3 aan woonschepen a 0,35 aan urinoirs aan tuinen over standpijpen over sproeiwagens a 0,35 h. tegen 0,15 per m3 aan hofjes (200) i. voor tijdelijke gebruiken waarvan levering: aan duplexpercelen a 0,35 per m3 350 99 2 - 451 152 129 72 198 (Overgangsregeling: zie artikel 6 van het tarief.) Aantal percelen a. levering a 3,per kwartaal .188 b. levering a 2,25 per kwartaal 518 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING 9» 99 Jaar van exploitatie. Gemiddeld verbruik Jaartal. Achteraf gecorrigeerd. Volg nummer. 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1935 1940 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 Bevolking gemiddeld over het jaar. 116 395 158 514 208 770 275 306 362 425 435 178 479 935 509 402 463 615 499 983 532 940 546 642 554 400 564 805 575 190 581 476 587 596 593 718 Totaal verbruik in één jaar in mk 1 712 477 4 459 371 7 073 059 8 127 047 9 461 941 11 291 252 11 874 672 12 492 711 10 776 324 12 790 093 14 237 222 15 002 712 15 775 514 15 918 259 16 177 950 16 800 000*) 17 154 400*) 17 693 500 4 679 12217 19 378 22 266 25 852 30 935 32 533 34 133 29 524 35 041 39 006 40 991 43 221 43 621 44 323 46 028*) 47 000*) 48 475 in één etmaal in m3. Maximum- verbruik in één etmaal in m3. 7 180 16 237 29 176 32 485 39 415 46 042 49 523 43 784 45 392 48 701 61 482 65 937 63 482 67 622 58 589 65 711*) 68 600*) 69 495 142 255 297 641 517 475 875 238 1 742 774 2 591 301 2 525 754 2 482 677 1 943 778 2 561 840 2 824 260 2 877 027 3 052 685 3 119 572 3 172 535 3 302 528 3 386 902 3 950 321 40 77 93 81 71,5 71 68 67 63,7 70 73,2 75 78 77,2 77,1 79,2*) 80,0*) 81,6 per hoofd en per etmaal in 1. 1,222 1,878 2,479 3,179 4,80’ 5,954 5,263 4,874 4,19 5,12° 5,299 5,263 5,506 5,523 5,51» 5,67’ 5,76- 6,654 99 99 0,25 99 99 Bruto opbrengst van het water in één jaar in guldens. Opbrengst van het water per hoofd in guldens. Levering aan andere waterleidingbedrijven. Levering volgens watermeter. 3 Volgens abonnement.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 164