13 17 V. KAPITAALSTAAT. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Kapitaal volgens balans per 31 December 1953 6.542.570,51 ƒ26.521.464,09 67.000,— 4. 186.391,78 1.163.490,44 25.357.973,65 Vermeerdering wegens kapitaalverstrekking per 31 December 1954 voor de uitbreiding 1954 1. 2. 3. 476.271,71 433.826,95 bedoeld in art. 38, eerste lid, sub e, der Rekeningsvoorschriften. 19.978.893,58 Vermindering: wegens afschrijving in 1954 wegens extra afschrijving in 1954 wegens extra afschrijving uit hoofde van ontvangen vergoeding voor het leggen van een transportleiding doordat de boekwaarde der voor raden per 1 Januari 1954 die per 31 December 1954 overtreft

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 168