i 13 13 7 7 7 ~|~7 7 7 VI. VERKORTE INVENTARIS OP 31 DECEMBER 1954. -- I f I 19 f 1 f f f f f f -i 1 --1 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Afschrijvingen Afschrijvingen •i December 1954 op 1 Januari 1954 op 1 Januari 1954 pCt op 31 December 1954 door uitbreiding in 1954 4.475,14 4.475,14 519,77 43.024,05 184.723,72 ƒ10.962.920,04 4.475,14 4.475,14 - 76.300,’— 52.947,47 674.412,94 i 2, 5,6 18.780,87 706,50 2, 4,8 J» 5» 504.641,05 6.115,03 534.146,72 1’015.813,34 534.132,66 ƒ11.338.494,52 433.826,95 967.959,61 16.047.853,73 H.432.916,34 Totaal ƒ34.981.966,41 91.620,58 i f 977.098,66 16.773.574,02 24.659.342,32 1) „KIWA” Keuringsinstituut voor Waterleidingartikeien. Gezien: 18 10.845,44 87.145,44 a Aanschaffingswaarde Vermeerdering in 1954 Nieuwe Waterleiding in oprichting (Lek-duinplan). Kosten van uitvoering J» 76.300,— i I Kantoorgebouwen, terreinen enz. Kantoorgebouwen enz. aan de Zuid-Binnensingel: Gebouwen (inclusief centrale verwarmings- en electrische installatie en inrichting werkplaatsen Terrein Meubelen Kantoormachines Gebouw aan de Doornstraat Gebouw (inclusief lichtinstallatie) Terrein Magazijn en stapelplaats aan de Binckhorstlaan Deelneming in N.V. „KIWA” door bij- of overboeking 328.885,35 213.293,76 183.586,35 5.174,55 15.726,31 1.958.208,71 835.240,98 10.036,91 442.881,12 30.535,26 63.345,67 174.318,12 Vermindering in 1954 door af- of overboeking 462.222,69 33.828.49 4.635,16 737,29 730.632,71 215.992,39 87.612,38 115.580,83 1.541.269,44 96.172,40 12.246,97 De administrateur, W. J. DE WIJS 6 8 20 20 332.734,69 3.917,19 54.738,16 102.257,45 397.898,02 212.075,20 32.874,22 13.323,38 313.953,82 3.917,19 52.430,54 95.879,74 10.845,44 87.145.44 De directeur, A. J. GURCK 114.267,23 j 394,50 10.752,56 200.806,— 89.239,78 4.357,55 3.832,33 11.340.20 28.726,51 2,000 702.069,86 105.442.21 2.684,— 27.681’,24 ’.013.937,56 ’.535.073,72 2.119.302,60 257.202,16 21.220,30 90.981,46 12.037.717,80 159.347,57 I 2, 4, 5, 6 4 4, 6,7 6 4 4, 5,7 4, 7, 8 4,5 3i/2,8 3,4 4 8 20 20 2 J, 5» 20.988,86 246,— 17.224,90 615.348,10 4.936,82 244.470,39 22.817,28 26.857,37 112.735,65 4.295.878,90 207.542,40 1.083.394,31 172.322,94 201.995,58 99.980,12 4.719,26 13.966,22 432.361,82 7.539.327,16 25.327,75 11.586,20 47.484,32 2.000,— 1236.216,58 f 7.326.708,86 3.906.896,49 2.125.358,34 1.513.331,06 Vermindering in 1954 door af- of overboeking 4 i 15 2 I i I 4.807.753,01 244.072,08 1.649.861,86 181.709,68 I 40.922,49 48.361,62 11.971,70 I 2-532,91 11.174,20 296.672,60 f 3.107.041,07 409.715,38 605.971,54 149.058,06 6.440,42 27.350,80 4.305.577,27 220.052,90 5.837,38 198.410,73 8.237,75 36.488,30 61.582,47 554.898,16 36.529,68 671.909,76 159.246,41 11.298,18 111.287,47 455,29 1.760,09 1.525.846,89 3.603.841,46 •- I 2i/2 3</2, 10,15 f 835.401,— 10.774,20 442.881,12 31.055,03 63.345,67 174.318,12 4.850.777,06 244.072,08 1.755.304,07 331.569,35 213.293,76 I 211.267,59 5.174,55 15.726,31 I. 958,208.71 II. 143.168,62 11.966,22 I 393.197,65 21.495,42 246,— 18.757,81 16.326,28 268,19 21.489,05 859,16 2.474,14 7.149,77 58.876,11 4.542,24 38.677.33 12.975,37 I 1.189,58 10.740.34 361,71 2.000,— 39.164,Al 217.093,44 Leidingen, meters enz. voor de distributie. Leidingnet Dienstleidingen met dienst- en hoofdkranen Watermeters Werktuigen en gereedschappen Motorrijwielen, rijwielen met hulpmotor en rijwielen Automobielen 3.725.186,81 29.505,67 2.926,11 2.482’42 5.677.318,82 108.144,10 14.779,88 63.630,66 7.732.140,53 Boekwaarde op 31 December 1954 25.327,75 I 11.586,20 47.484,32 2.000,— 1.230.101,55 J, 91.620,58 f 6.542.570,51 Pompstation, werken in de duinen, terreinen enz. Gebouwen aan het Pompstation, in de duinen en aan de Bad huiskade (inclusief centrale verwarmings- en lichtinstallatie) Meubelen Installatie van het hoofdpompstation Watermeters Pompgebouwtjes in de duinen Pompinstallaties in de duinen Draineerleidingen, diepe en ondiepe putten, afrasteringen enz. Voorfilters Nafilters en rein-waterkelders Leidingen aan het Pompstation Wegen, bestratingen, bruggen en hekwerken Werktuigen en gereedschappen Motorrijwielen, rijwielen met hulpmotor en rijwielen Automobielen Duinterreinen bij- of over boeking in 1954 i I 603.496,96 4.668,63 222.981,34 21.958.12 24.383,23 105.585,88 4.237.002,79 203.000,16 1.044.716,98 f 6.551.714,87 2.501.245,23 2.081.335,37 204.254,69 20.825,80 9L074.34 11.450.450,30 -- 506,56 1-532,91 15.888.095,94 727.706,60 215.992,39 85.129,96 114.874,33 -.-1 I 2.084.435,85 i 1 Sdl TAQ AA I 63.301,90 7.522.613,37 2.307,62 6.377,71 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 169