yZy. eigen gebruik p.s.(gemeten) B'JLAGE I liiiiiiisiiiiliiiisiiiiias GRAFIEK van de VERDELING IN van DE OPGEPOMPTE HOEVEELHEID WATER 1934 AF. VAN 70 :z x 40 ffFFFFFF o ■iniiiitHiilHIiinHMiïiUiMMnHïH van het WATERGEBRUIK IOO 90 80 60 50 30 20 10 tttttiitt' I 1934 11935 1936 j 1937 119 38 11939 11940 1941 |I94 2 1943 11944 11945 11946 1947 I194 8 i194 9119501 1951 195211953 19541 KvS 5PUIEN TEN DIENSTE V.H NET (GESCHAT OP 23000 IN 1954 lllllllillii *1111111 K iSiiiiii i GELEVERD AAN PERCELEN. AANGEWEZEN DOOR W.M. r jF 4^ X- J A - IDEM, ECHTER NIET DOOR ti'H lil lil watermeter geregistreerd S3 GELEVERD AAN ANDERE ~Ti VOORZIENINGSGEBIEDEN 3 jiii LEKKEN HOOFD - EN GESCHAT OP WATER GELEVERD AAN PERC. ZONDER W.M (GESCHAT OP 60m? p/PERC. IN 1954 OPENB. TAPKRANEN, s VOOR BRAND BLUS mi EINDEN ENZ14000 171’ IN 1954 VERBRUIK METERWERKPLAATS 11000 nP IN 1954) DIENST LEI DIN GE N 3.5 v/d OPGEPOMPTE HOEVEELHEID. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiti -1llllnil__^IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHBM__—a iiiiiiiiiniiiiaiii llllllllllll■■ll■■lll■llllllll■ll■l■l■lllllll■lllllllll ■HiiiiiiiiniiimiiiinHiiiiiinii|iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiMiHiiiuiiiH l■■l■lllllll■lllllllllll■lll■lllllllllllllllllll■l■^lllll■lllllllllllllllllllllll■llllllllllllllllllllllllll■l■lllllll■lllllll■lllllllllllllllllllllllillllll■llllllllllllllllllll■l^llllllllllllllllllllllll■l■lllll

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 170