14 I Badcellen. III. INRICHTINGEN. A. Badhuizen. 2 In de badhuizen, behalve die aan de Harstenhoek straat, Parallelweg en Torenstraat, welke niet voor het verstrekken van schoolkinderbaden in klassever- band zijn ingericht, werden ook gedurende de uren, dat zij voor het publiek gesloten waren, schoolkinder baden in klasseverband verstrekt. Openingstijden. De openingstijden van de badhuizen voor het pu bliek waren in 1954 als volgt: In het verslagjaar waren 435 badcellen in gebruik, verdeeld als volgt: Voorzieningen. De belangrijkste voorzieningen in de badhuizen ge durende het verslagjaar waren: Badhuis Noorderbeekdwarsstraat: het aanbrengen van 2 wandluchtverhitters; Badhuis Jan van Gojenstraat: het plaatsen van een nieuwe stoomketel, type Lollar L.D. Ill van 36 m2 V.O.; Badhuis Torenstraat: het gedeeltelijk vernieuwen van het leidingnet. Ziekte- en ongevalverzuim. In 1954 bedroeg het aantal ziektedagen van amb tenaren op jaarsalaris 96. Het aantal ziektedagen van ambtenaren op weekloon bedroeg 604 en het aantal ongevalsdagen 124. Het verzuim üït dien hoofde was voor ambtenaren op jaarsalaris 1,52 pCt. en voor ambtenaren op weekloon 3,82 pCt. van het aantal arbeidsdagen. (Vorig jaar respectievelijk 1,38 pCt. en 2,91 pCt.). Straffen. In het verslagjaar behoefden geen straffen aan personeelsleden te worden opgelegd. i 14—18 14—18 I VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER". Badhuis. Totaal. 1 10 2 379 435 12 badhuizen 34 22 Vr. Za. Di. Wo. Do. Ma. Badhuis: 29 13—20 Duinstraat 9—21 8—21 50 9—20 Escamplaan 38 9—21 14—18 Harstenhoekstraat 33 9—21 Hemsterhuisstraat. 50 9—21 8—21 9—20 Jan v. Gojenstraat 8—21 36 9—21 9—20 Julianastraat 30 8—21 12—21 12—20 Nieuwe Havendwarsstraat 8—21 36 9—21 Noorderbeekdwarsstraat 8—21 40 9—21 8—21 44 9—20 9—21 14—18 8—21 50 9—21 9—20 Spionkopstraat 60 9—20 9—21 12—18 Torenstraat. 496 1381/j 34 120 42 6 Aantal uren per dag 9—12 14—18 Duinstraat Escamplaan Harstenhoekstraat Hemsterhuisstraat Jan van Gojenstraat Julianastraat N. Havendwarsstraat Noorderbeekdw. straat P. van Troostwijkstr. Parallelweg Spionkopstraat Torenstraat 9—12 14—18 9—12 14—18 Stortbad- cellen. Kuipbad-* cellen. 2 23 4 2 Speciale school- badcellen. 2 10 Per week 30 54 11 28 40 30 19 26 41 9 53 38 30 54 12 38 44 32 21 36 43 9 55 61 9—12 14—18 9—12 14—20 12—20 Paets van Troostwijkstraat Parallelweg 9—12 14—18 9—18 9—12 14—18 9—18 9—20 9—20 1116—21 8i/j—21 8—21 8—21 8—21 155«/2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 173