14 IV. ALGEMEEN. Vergelijking tussen de kosten van algemeen beheer over de jaren 1953 en 1954 geeft het volgende beeld: 11 Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur der Stichting „Centraal Badbeheer” in zijn vergadering van 8 Juni 1955. Mr J. VAN AARTSEN, voorzitter. Mr M. BLEI WEISSMANN, secretaris. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. Kosten algemeen beheer. 1953 1954 Begroot Uitkomsten. Uitkomsten. Oorspronkelijk. Gewijzigd. 509,99 Netto-kosten ƒ40.980,21 ƒ43.000,— ƒ51.000,— ƒ51.942,45 Omslag netto-kosten algemeen beheer: 1953 1954 ƒ43.000,— ƒ51.000,— ƒ51.942,45 34.400,— 5» 5» Badhuizen Zeebaden Overdekte zweminrichting Open zweminrichting Af: Verhaal van pensioensbijdragen Diversen 2.891,27 1.665,90 287,60 316,77 300,— 300,— 5» 33.762,59 7.791,37 2.597,12 7.791,37 55 ,5 850,— 4.600,— 300,— 350,— 6.200,— 1.300 250,— 1.650 2.000,— 1.100,— 28.000,— 6.500,— 2.000,— 6.500,— 33.200,— 7.600,— 2.500,— 7.700,— 44.600,— 1.600 34.938,07 858,23 4.449,64 271,22 374,10 6.188,16 1.776,22 214,80 1.617,82 1.415,68 1.755,03 42.399,47 1.419,26 53.858,97 1.668,90 247,62 ƒ27.150,11 3.702,36 3.521,84 2.110,02 243,61 1.000,— 200,— ƒ53.000,— 1.600,— 400,— 30.000,— 500,— 4.800,— 6.200,— 1.300,— Salarissen Kindertoelagen Pensioensbijdragen Kosten soc. verz. wetten Ziektekostenvergoeding Huisvestingskosten Drukwerk- en bureaukosten Telefoonkosten Dienstgebruik auto Rente rekening-courant Diversen ƒ27.456,71 6.352,— 2.049,— 5.122,50 40.980,21

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 182