I I L 14 I uj i h s .h 1,— I 5 .S 4.34 J - S VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER’ BIJLAGE VII. Omschrijving. 0,22 0,70 0,46 0,50 0,39 0,09 0,47 0,18 0,17 0,27 0,79 0,43 0,10 5,86 6,85 4,76 7,86 2,94 3,15 4,60 5,25 8,62 3,14 Kapitaallasten 7,26 2,90 5,55 14,38 11,33 14,14 14,90 9,46 4,28 14,06 9,93 10,03 15.53 8,27 8,86 11,37 8,30 10,47 Gemidd. tekort per bad BIJLAGE VIII. Kinderen. Totaal. Seizoen. Totaal. Kinderen. Seizoen. 18 4.90J 17,40 Personeelsuitgaven. Productieve salarissen Sociale lasten Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven. Kapitaallasten Gemidd. kostprijs per bad Gemidd. opbrengst per bad Zakelijke uitgaven. Onderhoud installaties Brandstoffen en kracht stroom Water Dienstkledingen inventaris Kosten handdoeken Onderhoud gebouw Schoonmaken Verlichting Telefoon en bureaukosten Belastingen en verzekering Aandeel algem. beheers kosten Diverse kosten Vol wassenen. 32 846 68 425 65 206 i 64 343 I 75 420 109 676 66 680 177 987 56 112 10,16 3.98 14,14 26.88 2,90 29,78 24,20 j 21,48 2,24 0,26 14,98 20 384 34 106 32 575 29 688 37 666 55 020 32 961 82 217 32 529 10.33 4,05 14,38 2,24 0,34 12,50 5,69 1.48 0,38 0.69 0,16 0,19 0.25 0,23 0.75 53 230 102 531 97 781 94 031 113 086 164 696 99 641 260 204 88 641 24.99 7,26 32,25 23,39 8,14 3,19 11,33 2,24 0,17 13,66 Gemiddeld aantal baden per dag. 467 958 905 855 1 019 1 300 844 2 303 886 29,63 5,25 34,88 23,51 2,24 0,12 13,56 2,24 0,40 13,12 9.19 3,60 14,56 12,79 2,24 0,25 13,84 14,84 2.24 0,27 14,53 6716 14 544 10 930 9 239 10 768 10 544 4 704 2,24 0,26 13,29 I 14,30 5.95 1,25 0.15 0,91 1,13 0,19 0,16 0,17 0,79 10,27 4,02 14,29 2,24 0,19 2,24 0,23 I I 14,13 10,69 4,19 14,88 13 636 25 642 19 025 16 258 17 712 17041 6 952 Gemiddeld aantal baden per dag. 120 240 176 149 169 150 75 11,96 4,70 16,66 2,24 0,41 19,17 9.56 1,87 0,29 0,75 0,15 0,83 0.47 0,29 1,85 Vol wassenen. 1954 Geopend van 29 Mei t/m 19 September 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 5.79 1,21 0,27 0,72 1,31 0,49 0,37 0,23 0,79 6,45 1.66 0,27 1,20 1,42 0.45 0,56 0,15 0,68 7,24 1,53 0,26 0,35 0.55 0,40 0.29 0,17 0,84 7,39 2,90 10,29 9,94 3,89 13,83 2,24 0,19 16,45 1954 Geopend van 29 Mei t/m 19 September 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 6,76 1,47 0,29 0,57 0,82 0,48 0,41 I 0,25 11,54 12,50 4,53J 16,07 5 5,29 1.46 0.13 0,19 2,64 0,21 0,45 0,21 0,86 7,59 1,46 0,33 0,43 1,44 0.50 0,44 0,26 0,87 2,24 0,29 11.06 i 15,40 ■o 2 "td 2 6,43 1,26 0.34 0.10 0,27 0,37 I 0.43 0.32 0,94 5,15 1,25 0,29 1,22 1.03 0.37 0,02 0,17 0.80 10,46 4,10 4,72 1.34 0,31 0,02 1,78 0,77 0,65 0,22 1.12 2 ir. 5 O 14,56 12.79 13,84 28,40 3,14 Gemeentelijk Zeebad Scheveningen. 16,07 i 17,40 14,98 12,50 13,66 13,56 29,12 5.55 34,67 15,40 10,29 14,84 14,53 27,63 4,60 32,23 22,30 14,88 14,13 29,01 4,76 33,77 13,83 16,66 16,45 30.28 6,85 37,13 22,23 19,17 35/83 5,86 41.69 32,23 Overzicht van het aantal verstrekte baden in de Gemeentelijke Zeebadinrichtingen. Gemeentelijk Zeebad Kijkduin. ■5 o 6,05 1.64 0,27 0,18 0,79 1 0,53 0,75 0,28 0,88 tekort per bad, per badhuis, uitgedrukt in centen. O 2 I Cfl I 13,12 30,52 8,62 39,14 31,54 23,61 23,27 Gemiddelde kostprijs, opbrengst en 6 920 11 098 8 095 7 019 6 944 6 497 2 248 GESLOTEN 82 Z -o 5 2 X rt Z -o 14,29 13,29 14,30 29,93 i 23,58 I 28,59 2,94 3,15 7,86 32/87 I 26,73 36,45 22,84 22,45 22,39 22,63 11,14 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 189