14 19 VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. Seizoen. I Kinderen. Totaal. BIJLAGE IX. Orthopaedisch zwemonderricht. Jaar Meisjes. Jongens. Totaal. Meisjes. Jongens. Totaal. Schoolkinderbaden. Seizoen Volw. Kind. Totaal. Meisjes. Jongens. Totaal. Algeheel Totaal. 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 16 175 14 683 13 178 14 902 12 798 14 104 12 767 8 941 7 734 14 774 28 215 29 257 27 731 33 676 49 479 32 918 77416 31 167 23 191 23 507 22 396 21 625 21 335 18 140 16 355 10 238 8 067 163 556 223 551 193 789 168 104 165 035 259 601 188 191 368 621 190 697 178 330 251 766 223 046 195 835 198 711 309 080 221 109 446 037 221 864 39 366 38 190 35 574 36 527 34 133 32 244 29 122 19 179 15 801 39 562 82 969 76 136 73 582 86 188 120 220 71 384 177 987 56 112 Vol wassenen. 8 127 6 728 7 263 7 925 8 296 5 344 4519 5 350 4 045 1 021 740 1 386 2 096 1 815 2 162 1 747 702 11 245 10 326 11 198 10 987 10 921 7 722 6 156 7 460 4 832 Gemiddeld aantal baden per dag. 587 1 198 1 081 1 004 1 188 1 450 919 2 303 886 19 372 17 054 18 461 18912 19217 13 066 10 675 12810 8 877 197 702 268 820 241 507 214 747 217 928 322 146 231 784 458 847 230 741 2 246 1 377 2 890 4 202 3 688 3 792 2 896 1 145 Algeheel totaal. Gemiddeld aantal baden per dag. 41 612 39 567 38 464 40 729 37 821 36 036 32 018 20 324 15 801 1954 Geopend van 29 Mei t./m. 19 September. 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1 734 2 444 2 064 1.819 1 928 2 619 1 932 3 824 1 972 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 Kijkduin 1946 gesloten. 27 304 45 204 40 670 36 707 44 610 61 517 35 209 82 217 32 529 66 866 128 173 116 806 110 289 130 798 I 181 737 j 106 593 I 260 204 88 641 1 225 637 1 504 2 106 1 873 1 630 1 149 443 Gemeentelijke Zeebaden Scheveningen en Kijkduin te zamen. Overzicht van het aantal verstrekte schoolzwembaden in het Schoolzwembad Escamplaan. Gewoon zwemonderricht. Overzicht van het aantal verstrekte baden in het Zwembad Zuiderpark. Gewone baden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 190