I i 1 I I 1 I i I 1 y c .fü s.si o 3 -j oo s“ -5« .2-5 of| «■C 2^2 •5-| £n* p il tt! g'3 'S u 14 f I: aa S3 I 1 L s u ■2 °- f r-- Os 21 1 c G 3 22 5 I 8 5 5 .g g 00 o I l l 3 K 8' 5 8 3 J 0 S> 8 N S <8 8* 8 8 I 8 s 8 «Ai a 8 33“ 8 8 I I I q o o" O O' O so «n s© v-i s© I I 1 I I 1 I I 8 1 K |§8 s S 5 fis o- o? §s>s - I g •51 £n:2 g-c a.E 283 I •n rn sas L LI. o ir? ir? 333 s© ri en »n «n en fjpo M -£> oo C G u. a* -' s 5 -ó 8 N fl a - I -=2-" 5 1 s 5 -ëls -8 -8§ ei en tt VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER” R R -j tj E X z M 0 I I en en R cd ui cn o s©" o 3 CT5 w 'i O) CO ■O 75 _2 o H c 2 S os s r o" oT o S3§g R R R Tf Q 8> G ,y c cC x> &e C J© Q. O JU co Z Os s© •n ri oc oo O' C j| o w> ■g co s, 3 J] g c. I O; •o -ó O en sc Os ei wn Os s©~ un tT ei oc oo S© oo ei r-1 oc C S <u •o ei el □o S33 ©-«O R R R S© en «ri wS S© 2 o' o' s-s r'-, IT j Tt 2 «d g!?ÏÏ R R c g u s c tr a-s o-3 r<> s© O s© oo m O ’T <X N N <N m «ri «Z Tt Tf iri Tf rt OS en en oo vn Tfr en Os s g 0 R c UJ o Q.U O.£ 00 *- c s R R C 8 2 3 S o 8^ Sa’S i e^& i N e -o u M 2 0 Ss W N L. g a •51 £n£ ^“u Q w.E TT en m «n m R R R I o” r-" en s© r-’ en rt en en R R R u oo2 .5^2 5 O ■2 1 .g” -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 193