15 Steenkolen. Voor de aangevoerde kolen werden de volgende prijzen besteed: 3 Het aantal ambtenaren bedroeg op 31 December 1954 378, tegen 393 op 31 December 1953, verdeeld als volgt: Het aantal werklieden bedroeg op 31 December 1954 610, tegen 600 op 31 December 1953, verdeeld als volgt GRONDSTOFFEN. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. 31 December 1954. 31 December 1953. 31 December 1954. 31 December 1953. 1 1 109 104 421 413 62 59 154 147 3 1 207 217 25 31 4 7 6 7 6 7 1 1 4 2 1 1 4 2 Totaal 378 393 Totaal 610 600 a. Beschikbaar voor 1954 132 925 348 kg kg. Bedragen. f transporteren 87 582 324 4.670.282,71 Op 1 Januari 1954 was in voorraad Aangevoerd werd Administratie. Vast Tijdelijk Los Arbeidsovereenkomst Distributie. Vast Tijdelijk Los Directie en Productie. Vast Tijdelijk Los Arbeidsovereenkomst Ambtenaren. 191 13 93 10 54 8 3 1 194 22 15 965 011 kg 116 960 337 97 11 57 2 6 1 Verbruikt werd voor: Gasdestillatie Werkplaatsen enz. In militaire dienst. Vast Tijdelijk Gedetacheerd bij andere dienst. Vast Productie. Vast Tijdelijk Los Arbeidsovereenkomst Administratie. Vast Tijdelijk Los Arbeidsovereenkomst Distributie. Vast Tijdelijk Los Arbeidsovereenkomst Werklieden. 8 267 942 7 025 854 1 963 863 9 832 773 4 184 790 78 117 6 683 510 4 101 188 3 156 904 3 755 672 2 155 822 3 061 504 8 037 903 2 653 637 3 761 911 4 156 595 2 539 041 12 165 298 Factuurprijs per 1000 kg. 347 31 41 2 114 26 14 16 3 5 1 343 49 20 1 114 21 11 1 21 6 2 2 414.058,54 361.480,19 101.335,33 509.829,28 218.236,80 4.116,77 352.555,15 217.198,92 168.894,36 201.867,37 115.896,99 165.321,22 439.673,29 145.419,30 206.416,06 230.067,53 140.916,78 676.998,83 Gedetacheerd bij andere dienst. Vast Tijdelijk In militaire dienst. Vast Tijdelijk s> ,5 101 661 700 kg 6 800 - 101 668 500 Bleef in voorraad op 31 December 1954 31 256 848 kg HOOFDSTUK IV. HOOFDSTUK III. PERSONEEL. f 50,08 51.45 51,60 51,85 52,15 52,70 52,75 52.96 53,50 53,75 53,76 54,- 54,70 54,80 54,87 55,35 55,50 55,65

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 197