J 15 megacal. 4 De ontvangen petroleumcokes kostte dus per 1 000 kg f 53,50s tegen f 55,32s in het vorige jaar. De verwerkte petroleumcokes kostte f 52,037 tegen f 57,589 in 1953. De ontvangen gasolie kostte dus per 100 1. 11,63. De verwerkte gasolie kostte ƒ12,359 1 tegen ƒ12,811 in 1953. Aangevoerd en verbruikt werden 14918,14 B.P.M. eenheden a f 98,50 per eenheid. 1 B.P.M. eenheid is 11 500 De ontvangen kolen kostten dus per 1 000 kg f55,778 tegen f 59,17’ in het vorige jaar. De verwerkte kolen kostten f 56,417 tegen f 59,042 in 1953. 75,12 873 373 1 f 10,36» f 90.557,38 De ontvangen stookolie kostte dus per 100 1 10,36’ tegen 11,272 in het vorige jaar. De verwerkte stook olie kostte ƒ10,58 tegen 11,42s in 1953. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Bedragen. kg. transport 116 960 337 Af: Analyseverrekening enz. f 6.377.437,50 116 960 337 f 54,52‘ Franco voor de wal 146.380,38 x f 158.418,38 x f 158.418,38 f 12.038,— f 6.523.817,88 f 55,77* b. Petroleumcokes. Arbeidsloon enz. )0 C. d. Stookolie. 584 5161 873 373 1 Arbeidsloon Beschikbaar voor 1954 B.P.M. Bataafsche Petroleum-Maatschappij. Af: Door naftalinewassing omgezet in stookolie Beschikbaar voor 1954 Verbruikt werd voor: Oliegasfabricatie Diesel centrale Toestel V W.G.F. II Ketelhuis Onderhoud stokerijen Diesel cokestransport Onderhoudswerken Diesel viaduct Verbruikt werd voor: Carburatie van watergas Smeren stokerijen Kolentransport Oliegasfabricatie Onderhoudswerken 87 582 324 974 846 11 021 392 6 989 011 7 042 248 1 600 516 1 750 000 Factuurprüs per 1000 kg. 54.591,38 624.361,86 406.061,54 415.492,63 96.030,96 114.327,50 Aandeel steenkolen: 101 668 500 110 029 500 Aandeel petroleumcokes: 8 361 000 110 029 500 f 4.670.282,71 f 56,— 56,65 58,10 59,— 60,- 65,33 226 153 1 309 772 535 925 103 000.. 432 925 I 1 057 802 kg 8 203 448 916T25Ökg f 6.381.148,58 3.711,08 1 173 965 1 4 250 1 855 1 800 339 Op 1 Januari 1954 was in voorraad Aangevoerd werd Bij: Doornaftalinewassingomgezet uit gasolie Toeneming door naftalinewassing 27.851,74 17.663,94 8.209,63 104.693,07 f 158.418,38 995 562 1 580 078 1 8 361 000 900 250kg 135 710 1 41 550 15 420 3 330 1 500 1 330 270 70 --199 180 Bleef in voorraad op 31 December 1954233 745 I De uitgaven voor de aangevoerde gasolie hebben bedragen: 309 7721 af 11,627%f36.017,30 f 8,51 309 7721 f 11,63 f 36.025,81 Kraakgas. 116 960 337 -- 1 182 209 Bleef in voorraad op 31 December 1954 397 869 1 De uitgaven voor de aangevoerde stookolie hebben bedragen: 873 373 1 a f 10,36 f 90.482,26 e. Gasolie. Op 1 Januari 1954 was in voorraad Aangevoerd werd BijArbeidsloon voor het lossenf Andere kosten Verbruikte electriciteit voor het lossen Kosten van de mechanische losinrichting Op 1 Januari 1954 was in voorraad Aangevoerd werd Beschikbaar voor 1954 Verbruikt werd voor Gasdestillatie Bleef in voorraad op 31 December 1954 Voor de aangevoerde petroleumcokes werd besteed: 8 203 448 kg a f 52,— »/OT f 426.579,25 Bij: Assurantie enz310,20 8 203 448 kg k f 52,03*f 426.889,45 Bij: Aandeel lossingskosten (zie bij steenkolen)12.038,— -8 203 448 kg a f 53750’ f 438.927,45 103 000 19 189

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 198