1954 VERSLAG VAN DE TOESTAND DER GEMEENTE ’S-GRAVENHAGE. MET BIJLAGEN 1 t./m. 50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 1