El 15 15 J 2 -I- J 4I Z I I I T BIJPRODUCTEN. (Zie pag. 8) 15 046,3 247 500 kg Bleef in voorraad op 31 December 1954 164,3 m3 5 721 395 5 968 895 kg 5 748 895 kg Bleef in voorraad op 31 December 220 000 kg 420,251 m3 401,979 Bleef in voorraad op 31 December 1954 18,272 m’ 8 Bleef in voorraad op 31 Dec. 1954 Verschil _l 7 Het aantal gasverbruikers bedroeg: ’s-Gravenhage. ’s-Gravenzande De Lier Monster Naaldwijk Wateringen Aansluitingen in gebruik bij het eigen bedrijf 548 218 857 1 037 506 De voorraad geconcentreerd ammoniak- water bedroeg op 1 Januari 1954 De verwerkte 15 133 m3 slap ammoniak- water hebben opgebracht dat is 0,025 m3 geconcentreerd ammoniak- water per m3 slap ammoniakwater Beschikbaar voor 1954 Afgeleverd werd Verbruikt werd GASVERBRUIKERS. 6 183 1 72 379,579 m3 22,400 15 297,3 m3 15 133,0 De voorraad wegteer bedroeg op 1 Jan. 1954 en is ongewijzigd gebleven. De voorraad solventolie bedroeg op 1 Januari 1954 Verbruikt werd I 37| Z| GASMETERS. Het aantal gasmeters in gebruik op 31 December 1954 bedroeg gewone meters 110 027 penningmeters57 025 (waarvan 2 206 functionneren als gewone meter). Deze aantallen zijn gespecificeerd in de onderstaande tabel. De voorraad slap ammoniakwater bedroeg op op 1 Januari 1954 De 101 661 700 kg gedestilleerde kolen en de 8 361 000 kg petroleumcokes heb ben opgebracht dat is 0,14 m3 per 1000 kg. Beschikbaar voor 1954 Van deze hoeveelheid is geconcentreerd Van de 3 166 heetwatertoestellen, welke op 31 De cember 1954 uitstonden in het Westland, waren er geplaatst in de gemeente: ’s-Gravenzande De Lier Monster Naaldwijk Wateringen Van de 8 380 verbruikers op 31 December 1954 in het Westland waren gevestigd in de gemeente: 1 541 verbruikers 427 2 369 2 693 1 342 2 Op 1 Januari 1954 was in voorraad De 101 661 700 kg gedestilleerde kolen en de 8 361 000 kg petroleumcokes hebben opgebracht zijnde per 1000 kg 52,kg- Beschikbaar voor verkoop Afgeleverd werd 5 748 880 kg Verbruikt 15 De afgeleverde hoeveelheid bevatte in totaal 102 943,8 kg ammoniak NH', dat is 271,21 kg per m3 geconcentreerd ammoniakwater, overeenkomend met 6,72 kg per m3 slap ammoniakwater d.i. 0,919 kg per ton steenkool en petroleumcokes. I VERHUUR HEETWATERTOESTELLEN (zg. gasgeisers). Het aantal uitstaande heetwatertoestellen bedroeg op: 31 December 1954 38 153 31 December 1953 32 459 227 (3,95%) Bovendien zijn nog in gebruik 701 zg. tussenmeters. I i I i 150: 200 300 4oo| 500|looo] 1500 2000 +1- VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. HOOFDSTUK VIII. 251,0 m3 Westland. Totaal. 4 1 Verschil 45,075 m3 375,176 2 900 1 6 1111 5 694 d.i. 17,54% Penningmeters. Totaal. sV M i NM6 60 10 3 5 3 4 SMl 9 2 156 234 1 6 6 2 1 12 946 22 108 1 112 1 2 3 3 2 35 5 2 130 30 271 1 1 120 27 15 8 241 4 309 1 1 -r 1 1 34 159 236 77 26 30 467 798 9 2 27 6 4 16 044 208 78 11 4 Totaal 99 5 693 46.' 669 198 2 I 25 9 1 5 060 8 260 2 364 209 17 347 7 381 5 557 77 9 3 1 10 429 17 808 401 38 172 91 1 1 3 2 9 2 33 II 10 21 1 2 1 9 4 32 1 4 1 6 12 711 4 9 1 7981 13 07ól 19 007,463 51 2 27 9 30 6 26 4 590 681 208 78 11 4 Totaal 99 5 693 1 062 179 890 6 B 185j 22 350 220 1 062 179 890 Over gewone meters. 105 564 103 797 Over penningmeters. j 52 407 50 855 Over gewone meters. 5 968 5 741 123 1 440 Over penningmeters. 2412 2 283 111 2 178 Over i abonnements- lantaarns. 42 1 45 I 49 15 16 166 366 162 692 53 57 25 554 10 1 11 1 127 1 2 519 338 38 823 43-26 4 18 2 42 228 12 67 5 068 186 383 56 12712 1 HOOFDSTUK VI. 180 4 820 249 1 I 35 2 1 669: NM NM 2 534 23 31 1 22 024 1 262 19 41 1 2 3 084 3 437 319 5 987 3 8 31 December 1954 31 December 1953 16 044 6 100 27 1 565 111 i! 21— 2 2 959 43 i 35 25 HOOFDSTUK VII. 60 - 258 36 6 38 2 - 1 143 2 12 -12 Op 31 December 1954 in gebruik Op 31 December 1954 in reparatie Op 31 December 1954 in magazijn Op 31 December 1954 in magazijn Loosduinen Afgekeurd verkocht Ontvreemd Gesloopt 590 77i 251 29 1 1 2 2 461 2 1 4651 6 289 18 351 7 945 5 344'8 552 2 459 34 159 236 77 NM8 D 16 c. Ammoniakwater enz. 1 018: 167 052 a f\oA 44 SM n NM 4 NM 6 70 80 100 12 126 2 340 3 1 3871 190 1 5 10 20 30 18 75Oj45o| 46:183 i 258 36 6 14 30 5 b. Kootteer, enz. 6 289 18 3517 945 5 344 8 55212 459 Waaronder i aansluitingen in j gebruik bij het eigen bedrijf. 43 26 4 6 27 554 1 163 385 104 3 493 194 1 767 (1.70%) 1 552 (3,05%) Op 31 December 1953 in gebruik Op 31 December 1953 in reparatie Op 31 December 1953 in magazijn Op 31 December 1953 in magazijn Loosduinen Ombouw van penningmeters in gewone meters j Ombouw van gewone meters in penningmeters Ontvangen van leveranciers Terug van vermist Overboeking Verschillenstaat 34 151 215 71] 21 4 3 674 (2,25%) HOOFDSTUK Vla. 129 (5,65%) p I p I p 120 250 I 500 20 i 30 50 254 18 142 7 772 5 306 8 395 2 416 33 156 1 Capaciteit naar al te voeden lichten. Ge* rs. 220 681 a. Cokes, Parelcokes en Ziftsel. 1 13 076 19 007 463 51 185 22 350 172: 150 P P 28 60 p I 12 i 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 200