15 108 700 kg 187 255 295 955 kg 74 735 kg Bleef in voorraad op 31 Dec. 1954 208 535 kg 8 120 210 355 Bleef in voorraad op 31 December 1954 85 600 kg E. H. BERK.HU1JSEN. 8 Op 1 Januari 1954 was in voorraad De 1 311 475 1 gecarbureerde gas- en stooklie hebben opgebracht Beschikbaar voor verkoop Afgeleverd werd De directeur van het Gemeentelijk Gasbedrijf, 1 745 783 kg 1 671 048 285 000 kg 1 460 783 Op 1 Januari was in voorraad Geproduceerd werd zijnde per 1000 1 142,78 kg Beschikbaar voor 1954 Afgeleverd werd Verbruikt werd voor pektolbereiding VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF ziftsel. Hectoliters. Ziftsel. Cokes. Parelcokes. 22 951 67 986 236 841 333 980 1 111 764 259 792 1 273 272 401 966 930 216 145 660 112 065 Bleef in voorraad op 31 December 1954 105 280 16 012 33 139 1 000 kg kolen en petroleumcokes leverden gemiddeld 10,10 hl cokes, 3,04 hl parelcokes en 2,15 hl ziftsel. Beschikbaar voor verkoop Verkocht werden d. Watergasteer. ZIFTSEL voor stoomproductie afvalleer filter ammoniakput ,enz. 518 551 276 231 125 648 3 175 3 042 2 512 486 358 100 113 111 962 85 18 144 028 600 710 300 15 7 343 056 237 776 67 046 94 462 256 306 240 294 147 727 114 588 COKES werd verbruikt voor: generatoren watergasfabriek armgasfabricatie verhitting der ovens kantoren en diverse gebouwen toestellen W.G.F centrale verwarming gashouders uitbreidingswerken gasdroging pijpenterrein verbrandingsoven en filters bijproducten Afgewerkte ijzeraarde. Cokes, parelcokes en Op 1 Januari 1954 was in voorraad Aangevoerd werd De 101 661 700 kg gedestilleerde kolen en de 8 361 000 kg petroleumcokes hebben opgebracht aan cokes, met inbegrip van parelcokes en ziftsel 1 682 585 hl, zijnde per 1 000 kg 15,29 hl PARELCOKES voor: armgasfabricatie vuurpotten terrein kantoren en diverse gebouwen centrale verwarming gashouders pektolbereiding filter ammoniakput

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 201