I I 1° li J 1 J i o •l-a 15 3 f h i I 5 h "‘d f W’ 1 r f f II :«lli s| -o M) 5 4) To|_|e ilPI 3 Z 3 g I „-S l|Q£-gt|§£"C2 ■2 ÉX g-S-g 5 ga S fcS gj’g o “.g-S 5 c <u a: w 5? oo <u ii >- 3-S I R 5; oi 5 sj s s i _s s "5 JO l -* s L LA LR o' o <n >n o •n Q os 04 r- o cn cn 04 SC 5 L L-. LR O oo «rT «X O •n oo os 04 O; «oi cn cn oi 04 sc o' SC OO Tt oo I I ITRTRR ii J i< •J -J2 i-S if c c i<n a3 £.f c co <75 bO U 4> b; e w-as tr •-_e C to !§i 'i H I o" e*2 tri 5 s g z w h UO z o 8 5 I 3 os’ 8 I X cn 8 S of cn sr, OO 8 c4 5 8 X 00 5 8K 3 8 04 r oi K 82 sa I 3 i Os -. rj Ls ^3 SS 04 OO •ri o oo cn sc S3 04 'O. •ri oo oo oo SC Tt K oi 5 h &2 z i 5 as L =L s 3 33 o" SC OS •n «n os o- O~ Os os sc X oi 04 04 3 si w s> o g s 11 :-S« §i £1 Ti i i i i f§ Ifff |g 833S 04’ I .S S lil I Ig •o Q g z a z: k.' S 5 t I :Z =5 w Cj ffl s - s £2 S 5Eo .a E 2 m-ï o -= i <8 sas? 8 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. r R R R R R cn R Os S Cs o o to O) Z w O I 04’ cn" s O S o cn sc SC O> CN ÖT T IA. 04" L- o c 'i 4> _4> o c •o X Os’ «n 04 of rl 04 X trs 04 cr cl 04 SC I— os X cn Tt OS R 04 OS of os X cn oo of CO oo oo tJ- c 5 04 a 00 cn oo" X •O) sn O| 04 04 tn 04 X 04 Os cn as T. oi os cn 04 04 SC jn <o Os TT <r. O' X «n sC Os X s cn s Os’ Os <n •n <r, 00 Os cn os cn X •n 8 X nr »n «o, *Q o Tt 00 SC Os, Os 04 o- <n SC oo 04 O of 04 so cn oó “5 o o tz -O -O v> co' m ’t m o Ir, tr, •n os o- 04 04 «n oo sc «n oo os —f X X o Os m os «n «n oo cn cn C4 X 04 ■x O X <N X OO cn I so 04 O o" X X o- Q os »n in o m tt O O m’ R R sc «n cn sc sc «zs cn sc QO* o n v 04 X X Q oo cn O- OO C> OO Os H •«J 3 o K o ■s 6®X> ■g£ n; -• v-T R R R R <N R R •o •Q O' v- gs ÖO u 00 2 c 5'3 gs> ■6.2 S l 2 u .5 t— R R o in r- OS Tj- c <u «^2 C g O I I 4— L- u. O o c O TJ U -Q .2 c •§-h •o O U. Q C »- -o r> 2-3 is -“ -^ S 'cr-3toöQ_ u)^ lyiiïO o. oj a o o c S S ree -• o Q 1 ir> ir' «n Os «r> 1 ch £.D-E -!! Iz^ <D.1> T 73 03 Tf CC tr> Os M u Ee 3 i: E~ 2 X w g a •2 UJ •S O <3 Si CD Q BJ eö GO o. ■go’-’’’ S.a s cn xt X sc oi oó i o. u- 2 js O ^e-r-S SS g>rt.£ S-g “e-S 5 »a?S b |g h± gj=l 5 O'. 5 •8 -si 1 5 t g C CO -g 11 c ÖC - 44 cC

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 204