I I IE -I u- H lp is 15 f E 2 i I 5 i rit I 3 a 8 J 5 S 13 8 5 E 1 3 •r» 3 8 8 5 8 8 r*» 8 K 8 Ji Ja 8 8 -£> 8 Fe - .3 •S .s 2 04 2 £2 Kg 04* KSK2 !?S8k cm m 8 3 m so E 8 E E s >Z)NO Tt Os OO r- os so O O r- - IZ) 04 SO 04 04 OO so so vn S u .1 3 3 |5 <3^ s o I J 5 g>8 v5£o 5 3 °onx n Cs r-~ oo S ®n8 i.: :-£®i Ut -Iï| ^-sa ~s 5 S (2 8 8 8 |§B& C5 2 25 aS t «a>5 3 g - - v Q CÖ ft "Q -2 g 00 o O K ft. f co O S 8 -• -• VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. r s? E R R R R R R SD 04 R E CM r~ c L/ N o 00 oo Q. cz 05 E E SO c4 o. SO Os OO o v> ri 04 SD en” iê sO Os IZ, ’S’ r) 00*' SO nj *Z) 04 SO nt os oo Os K SO Os 00 O e 0) O 'D O E 04 3 oc 04 Os en o> cl 04 •Z? SD O' oo Os SO •Z) Csf SO m KJ SO Os SO 'z, rl O' oo 04 00 en o E en en Os en oo e O a> CQ >2 o SD SO OO 'CÜ JD U O Q •u io u o CTJ 00 O "O e en O r- O O oo r- iz, rt «zi Os OO 04 OO O* en of "U v> O O E <G O> _O .E r> E o CT o> E LO) O' o oo sD so Q T5 •zj SO 04 •Z) 04 CZ O •g 3 o •5 X 00 E 04 OS OS Os en >Z) >z> Os *zi 04 so R u- R <N rf as i O •o e o 3 O co o ai O 5; CZ) <5 g R R R R oooooenr^ oo un os Q C4 *zi os O C4 so 00 - O r4 r- en en m oo r4 r4 oo os co .2 g s si U4 en en r4 <zi un os so so <z? oo en F- en r i en o en oo Os oo O 00 t< Os' Z4 en r-~ un en —rj E 5 E 5 OS Tt O OS r- Os O rt en en C4 OO *z> OO »Z) 88S3 C4 en C 3 e S3 ••s S uo >I’C e Sg -■S§ o o o *z> C4 SO «Zi OS F- O oc' F4* q-< R R o o O •n n n n CM II s.i is» 4'8 n OO 00 "t Os OS SO C4 C4 SO IZ) »Z) »q en en s -ie S ■3 S S3 g h e sO SO OO” C4 O' II II II K 2 04 ri o' C4 «z? SD 04 en so o O OO 04 r4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 206