i J fe p I 1 h r* 15 ii l&h 5 p Fh ■3 i vn B &h 3 5 15 c 5 g 3 L 3 5 3 P •n cq T g ai I CA t£- n p rn 3 P vn 5; 3 oo g 8 oo 3 rq’ 5 x©” I 3 p s R I r R __c_ „2 1 &h I 8 <2 4: t-8 O s s S ^*5 1 5 l-B 5 -ij ca cg a K S S3 3 c 5 3 I S 3 3 3' P 3 2 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. vn rq R rq en R eq OX rq rq :p o c 00 00 1u N CQ R ox Vn Ox 3 cq” en en en 00 oo en v-> ox 00 en O oo ox” ox oo rq CM X© vn en O\ QC X© O vn rq* vn vn rq xo 00 6 X© vn ox oo Ox* O oo Ox en rq rq” en en rq rq rq vn” tT Ox O vx oo rq Ox X© Ox rq* oo O' rq” X© m o” vn oo oo m rq n oo’ R Ox r vn oo’ cq VX rq Ox’ oo rq VX R <N vn g M- Ox VX rq o’ en en eq” oo ox’ nr X© eq rq” ox x©’ R eq* vn V-. .!2 .2 .E <u _o «s X l O R OO O 00 oo oo” oo ox o* oo 00 oo” 00 OX o x© Ox eq o en x©* en oo rq” eq oo en en eq Ox” oo OX cq Vn rq en eq nt Ox 00 ox, eq vn oo O en x©” OO* x©” en ei x rq” vx Tt’ eq oo Ox 00 o X© GC OX 00 en un ox vn eq* c qj> rn vn Ox en R oo” E.E <u - Q" nr eq Q>_ en~ OO rq rq’ Ox X©* R en* R vn N s oo G5 wr s “8 .E&n’ 8 C»= •O C U c -» 'Z £.5 0“ 00 h- 2 G O O 3 '3 Q cq O 5 oo” rq m X© OO XO X© 04 rq ox G (U C 0) en OX rf 00^ TT x©~ ox” ox” r~” en vn oo ox eq xc vn eq vn x© en rq a< q o ri R 3 Ox” p X© oo en r- en vn en ox” oo” nf en O x© Ox rr ox 2 <Z1 v vt, CX’=' Q x© Ox ox en” eq” oo oo en ox rq en x© rq re; q O o en o r- vn Tt OX en O Tt' o” 00 oo vn tj- O ox oo en’ rq oo’ en ri oo co OO SO R R

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 208