16 2 Si VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. 34 36 37 38 39 33 31 32 Ketel no. Type 9 10 Turbogenerator no. 8 11 5A 1950 1951 1952 1953 1954 14 120,536 ton a ƒ58,782 830.040,14 189 859,304 1) Verbruik is inclusief verwarming (1142 ton). Een andere storing, die vermeld dient te worden, ontstond op 10 September, toen een monteur van de firma Electron bij zijn arbeid aan de nieuwe 3000-Volt- eigenbedrijfschakelinrichting in aanraking kwam met een der spanningvoerende delen. Zeer valt te betreuren, dat genoemde monteur hierbij het leven moest laten en verschillende van zijn collega’s min of meer ernstig werden gewond. Ketel vermogen op 31 December in kW Machinevermogen op 31 December in kW. Totaal opgewekte energie in MWh Max. opgewekte energie per etmaal in MWh Max. opgetreden 5-min.belasting in kW Opwekking en debiet. Met de eigen productiemiddelen werden 343 851 MWh opgewekt, tegenover 256 599 MWh in 1953, hetgeen een toeneming met 34 pCt. betekent. De hoogste gemiddelde Fabrikaat Stoomdruk ata Stoomtemperatuur °C Vermogen MW 203 979,840 ton 56,06* 11.435.550,71 Verbruikt in 19541) 179 498,800 56,27 10.100.380,50 Vuurhaard Stookinrichting Stoomdruk ata Stoomtemperatuur °C Stoomproductie t-h Vermogen MW A.E.G. 25 400 22,5 26 425 50 10,8 57 600 77 000 224 172 1 010 70 000 57 600 73 000 215 559 813 51 600 96 600 92 000 200 692 858 60 000 108 600 122 000 256 599 1 296 90 000 125 600 122 000 343 851 1 411 97 150 Voorraad op 31 December 1954 24 481,040 ton a ƒ54,53’ ƒ1.335.170,21 Brandstoffen. Voorraad op 1 Januari 1954 Aangevoerd in 1954 Stork 25 425 17 A.E.G. 25 400 22,5 Stork 46 450 30 Babcock Wilcox Bailey Rooster 47 460 80 17 Babcock Wilcox Bailey Poederkool 26 425 82,5 18 Babcock Wilcox Bailey Poederkool 26 425 82,5 18 Stork 46 450 30 Babcock Wilcox Bailey Rooster 47 460 80 17 Babcock Wilcox Bailey Rooster 47 460 80 17 Babcock Wilcox Bailey Rooster 47 460 80 17 IIJ Hieronder volgen enige gegevens over de fabrieksinstallaties en de productie over de laatste jaren. C. Fabrieksinstallatie en productie. 5-minuten belasting (exclusief het eigen bedrijf) bedroeg 92 900 kW en trad op in de maand December. De totale afgegeven energie (het debiet) bedroeg 350 770 MWh tegenover 319614 MWh in 1953, der halve een vermeerdering van bijna 10 pCt. Van de afgegeven energie werd 322 567 MWh of 92 pCt. door de fabriek opgewekt (vorig jaar 75 pCt.). Het overige werd uit het koppelnet betrokken. Het hoogste etmaaldebiet, t.w. 1 398 MWh, werd op 23 December bereikt. De hoogste gemiddelde 5-minutenbelasting van het debiet bedroeg 97 800 kW en viel in de maand De cember. 55,86 „10.605.510,57 Fabrieksinstallaties en -resultaten. Tabel B geeft een overzicht van de opgestelde ketels en turbogeneratoren. B Overzicht van de opgestelde ketels en turbogeneratoren per 31 December 1 954. Babcock Babcock Wilcox Wilcox Lupulco Lupulco Poederkool Poederkool 26 425 50 10,8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 210