16 3 In het kabelnet werden 60 transformatorstations en -zuilen bijgeplaatst (waarvan 18 tijdelijke), terwijl 22 transformatorstations en -zuilen werden weggenomen (waarvan 8 tijdelijke). Hieronder volgen enkele gegevens betreffende het kabelnet en de nettransformatoren. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. 1950 1951 1952 1953 1954 Totaal hoogspanningsvoedingskabeis in m 267 359 279 815 299 887 307 961 320 274 292 695 305 047 312 108 322 482 330 679 Totaal hoogspanningskabels in m 560 054 584 862 630 443 650 953 611 995 1950 1951 1952 1953 1954 266 710 448 278 958 812 301 585 230 319 613 750 350 770 300 Debiet 118 535 453 127 737 772 132 836 552 139 898 520 Totaal kleinverbruik 154 113 476 Totaal bijzondere overeenkomsten 121 728 258 122 374 052 136 136 175 145 170 658 159 480178 Debiet 266 710 448 278 958 812 301 585 230 319 613 750 350 770 300 b. Bijzondere overeenkomsten Lichttarief Krachttarief Tractie Openbare verlichting en openbare dienst Gemeente Voorburg Totaal a 4- b Eigen verbruik kantoren en werkplaatsen Eigen verbruik onderstations Omzetverliezen H.T.M Netverliezen Opgewekt Fabrieksverbruik Afgegeven door Centrale Saldo uit koppelnet ontvangen 3-kV-voedingskabels in m 10-kV-voedingskabels in m 25-kV-voedingskabels in m 215 559 000 14 749 458 239 155 794 80 457 956 240 263 711 414 076 80 158 2 038 501 23 914 002 208 109 148 58 601 300 J 23 237 338 39 077 138 i 45 444 159 7 309 623 6 660 000 716 371 11 973 231 411 903 85 285 128 764 90 534 48 061 250 111 824 511 632 105 521 1 960 727 26 269 108 200 809 542 78 149 270 24 572 080 40 963 358 42 804 408 7 191 606 6 842 600 66 342 209 13 684 975 3 471 335 13 066 785 23 999 254 7 173 214 733 793 11 433 232 447 971 92 495 134 648 94 997 50 170 268 972 727 548 463 173 5430 1 992 160 29 898 337 200 692 200 15 066 020 185 626 180 115 959 050 26 386 944 44 095 505 49 825 291 8 192 026 7 636 409 68 457 618 15 480 356 4 136 519 13 015 739 25 590 092 6 156 228 745 294 11 433 232 469 1 025 100 380 136 322 98 335 65 230 285 069 178 697 092 136 4430 2 036 915 31 674 122 256 598 814 17 443 020 30 487 703 49 024 290 48 326 887 9 244 578 8 087 200 72 088 123 16 300 914 4 355 870 13 705 688 26 964 376 6 483 549 765 206 11 433 235 505 1 086 110 905 140 941 101 807 65 213 313 593 654 999 846 140 254 1 946 534 34 090 012 322 567 330 28 202 970 343 851 460 21 284 130 35 744 131 55 152 525 48 626 969 10 875 453 9 081 100 81 030 482 20 116 808 3 911 804 14 008 729 28 768 288 6 277 365 781 230 11 433 235 543 1 149 120 190 145 538 105 550 69 186 Hoogspanningsverdeelkabels in m VERKOCHT a. Kleinverbruik: Oppervlaktarief Winkeltarief Bedrijfstarief Lichttarief Nachtstroomtarief Krachttarief Laagspanningsverdeelkabels in m Laagspanningsspanleiding Loosduinen in m Aantal transformatorzuilen Aantal transformatorstations Aantal transformatoren in bedrijf Vermogen transformatoren in bedrijf in kVA 61 758 839 13 358 008 3 103 856 I 12 994 717 21 308 044 6 011 989 224 172 200 16 063 052 I Kabelnet. D. Gegevens betreffende het kabelnet en de nettransformatoren per 31 December. O Onderstation Vleerstraat II in bedrijf genomen. z) Onderstation Vleerstraat III in bedrijf genomen. 3) Onderstation Hengeloiaan in bedryf genomen. Debiet, verkochte energie en verbruikers. E. Productie, debiet en verkoop in kWh.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 211