I I L L I I I 16 I I I I r 10 - n VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. Kostensoorten 1954. IV. Omschrijving. Bedrag. Lonen en salarissen, incl. sociale lasten 5.406.329,47 v 43.936.034,73 163.149,52 Af: Saldoverschillen hulpkostenplaatsen. 43.772.885,21 Overige vaste lasten. Belastingen en recognities Assurantie Contributies, subsidies en abonnementsgelden Huur Kosten van beheer Kosten voor het gebruik van de ondergrond Transportkosten door derden. Astransport Tramkosten Reis- en verblijfkosten Kapitaalslasten. Rente Afschrijvingen 10.100.380,50 20.203,73 8.358,69 50.365,40 120.275,52 32.201,50 22.733,07 84.077,73 1.579.544,09 4.294.187,81 9.051.121,55 528.798,37 1.759.957,92 507.865,85 1.854.479,35 3.871.384,88 1.232.628,12 1.153.246,82 906.287,75 44.801,01 26.618,76 3.461,62 10.533,34 1.188,33 3.845,13 2.158,95 170.589,13 41.935,95 5.452,80 4.437,37 47.001,10 26.731,76 71.931,26 105.860,10 30.000,— 755.060,— Kosten van stroominkoop. Kapitaalslasten Brandstofkosten Bedieningskosten Onderhoudskosten Algemene kosten Brandstoffen en materialen. Brandstoffen Smeermaterialen Onthardingsmaterialen Gloeilampen Drukwerk en kantoorbehoeften Kantoormeubilair en kantoormachines Dienstkleding Gereedschappen Overige materialen Overige kosten. Onderhoud door derden Omzetbelasting wegens stroomverkoop Stroomverbruik openbare verlichting en openbare dienst Gas- en stroomverbruik Telefoonkosten Duinwater Zegels, telegrammen enz Representatiekosten Reservering voor dubieuze dibeteuren Kosten wegens vergoeding kasverschillen Overige kosten I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 218