16 3 11 i VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. V. Energierekening 1954. Omschrijving. Bedrag. Totaal. Omschrijving. kWh. Bedrag. 849 826 135.972,16 5 427 499 676.914,71 ,s 28.587.439,28 VI. Productierekening 1954. Omschrijving. Bedrag. Totaal. Omschrijving. Bedrag. Totaal. Brandstofkosten 16.025.348,49 64.270,79 579.685,38 1.804.446,07 346.394,95 ƒ16.089.619,28 16.089.619,28 M n Bedieningskosten. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Astransport Bemaling afvoerkanaal Overige bedieningskosten Onderhoudskosten. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Smeermaterialen Overige materialen Onderhoud door derden Overige onderhoudskosten Algemene kosten. Aandeel algemene beheers en administratiekosten Overige algemene kosten Kapitaalslasten. Rente Afschrijvingen Huur Kosten voor stroominkoop. Kapitaalslasten Brandstofkosten Bedieningskosten Onderhoudskosten Algemene kosten 532.980,18 41.935,95 4.769,25 Overige vergoedingen productiekosten. 81 030 482 20116 808 3 911 804 14 244 673 28 768 288 Vergoeding productiekosten N.V. E.Z.H. Kapitaalslasten Brandstofkosten Bedieningskosten Onderhoudskosten Algemene kosten 38® 3.296.893,24 „10.062.199,64 8.899.069,71 2.345.081,30 550.033,26 3.094.986,65 1.006.890,08 125.022,87 221.372,08 16.141.931,50 12.445.507,78 8 Overgebracht naar de Ver lies en winstrekening Stroomopbrengst. Oppervlaktarief Winkeltarief Bedrijfstarief Lichttarief Nachtstroomtarief Kracht- en warmtetarief (enkel) Kracht- en warmtetarief (dubbel) Bijzondere overeenkomsten voor licht voor kracht voor tractie voor thermische doeleinden voor openbare verlichting en openbare dienst met de gemeente Voorburg H 3.497.805,61 I 3.551.885,94 3.090.818,72 208.609,37 36 648 287 51 733 089 48 626 969 3 419 436 10 875 453 9 081 100 j 314 733 714 894.604,96 20.203,73 i 3.295.543,24 „10.073.970,07 579.585,38 1.729.923,52 346.326,28 20.203,73 500.613,83 348.066,10 40.957,45 978.651,36 „2.314.851,88 3.390,— 906.287,75 623.084,02 17 28.587.439,28 4.294.187,81 9.051.121,55 528.798,37 I 1.759.957,92 i 507.865,85

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 219