16 12 - VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. VII. Bedrag. Omschrij ving Bedrag. Totaal. Totaal. 3.344,66 4.250,— 12.103,73 18.023,14 149.820,86 1.319.507,41 2.472.673,67 431.621,87 286.521,56 429.847,03 154.996,66 2.622.494,53 2.622.494,53 Omschrijving. Bedrag. Totaal. Totaal. Bedrag. ƒ1.130.014,84 86.194,41 808.770,97 25.234,63 99 1.414.631,34 3.505.806,58 168.673,34 4.920.437,92 4.920.437,92 JJ 99 99 99 99 Administratieve afdelingen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Drukwerk en bureaube hoeften Huisvestingskosten Overige kosten Technische afdelingen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Kosten verbetering huur- installaties door derden Overige kosten laagspanningsnet. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Onderhoud door derden Overige kosten Aandeel algemene beheers- en administratiekosten Huisaansluitingen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Onderhoud door derden Transportkosten Overige kosten Onderstations, transformator- huisjes en -zuilen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Onderhoud door derden Overige kosten Hoogspanningsnet. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Onderhoud door derden Overige kosten 75.788,95 83.720,45 5.081,41 8.060,46 42.634,11 1.795,16 Overgebracht naar de Verlies- en winstrekening 273.203,06 j 424.251,52 12.822,69 8.303,87 2.097,20 VIII. Verkooprekening 1954. Omschrijving. Distributierekening 1954. Omschrijving. 88.728,71 22.519,16 62.935,39 80.871,— 3.699,27 8.379,17 19.388,86 Overgebracht naar de Verlies- en winstrekening 582.523,96 1.077.171,04 27.618,25 1.153.246,82 I 108.890,67 Kosten van voorlichting Omzetbelasting Aandeel algemene beheers- en administratiekosten Vergoedingen verkoopkosten. Meterhuur Vaste vergoeding huur- installaties Huur nachtstroominstallaties Inzetten van smeltstoppen Vergoeding gebruik Hollerith-installatie Opbrengst huurkoopaffaires Vergoeding Gemeentelijk Gasbedrijf voor gemeen schappelijke administratie en incasso Overige vergoedingen ver koopkosten 506.209,10 83.156,84 - 2.493.728,47 103.499,65 7.011,50 132.445,81 151.090,— 3.699,27 24.316,80 9.558,84 Vergoedingen distributiekosten. Vergoeding kabel- en trans- j formatorhuurf Vergoeding 25-kV-installatie Hoekwaterstraatj Vaste vergoeding Nederlandse' Spoorwegen en H.T.M. Opbrengst verkochte sloop I 112.099,33 Overige vergoedingen distributiekosten f 196.676,88 109.005,87 296.451,27 514.874.— 90.473,21 53.559,63 58.466,55 208.333,09 132.246,33 355.594,— 78.174,27 138.185,34 I 32.579,93 I 72.470,62 j 129.040,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 220