16 13 Rtï VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS BEDRDF IX. Rekening Omschrijving. Bedrag. Totaal. Omschrijving. Totaal. Vergoeding kosten der openbare verlichting 1.841.678,37 31.503,75 M f 1.841.678,37 Totaal. Omschrijving. Bedrag. Totaal. 155.685,04 i 155.685,04 155.685,04 XI. Bedrag. Totaal. Omschrijving. Totaal. Vergoeding werken voor anderen ƒ1.106.522,85 f 108.016,68 433.319,99 541.336,67 67.959,49 497.226,69 Totaal. Baten. Bedrag. Totaal. 12.445.507,78 f 755.060,— 195.099,24 30.000,— 30.096,30 Saldo winst ƒ12.640.607,02 12.640.607,02 w n Gemeente-instellingen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Goederen, materialen en overige kosten Overige werken voor anderen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Goederen, materialen en overige kosten Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Stroomverbruik Gloeilampen Overige materialen Rente Afschrijvingen Onderhoud door derden Transportkosten Overige kosten Aandeel algemene beheers- en administratiekosten Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Stroomverbruik Materialen Transportkosten Overige kosten Vergoeding kosten van de openbare dienst. Feestverlichting Verkeersobjecten UrinoirverÉchting Tijdaanwijzing Stroomverbruik Gezien: De directeur, H. F. A. ROODENBURG. XII. Verlies- en winstrekening 1954. Lasten. Bedrag. Werken voor anderen 1954. Omschrijving. 1.841.678,37 1.841.678,37 de openbare dienst 1954. Bedrag. 565.186,18 ƒ1.106.522,85 X. Rekening van Omschrijving. 894.515,72 5.767.611,05 67.562,28 59.087,40 4.402,66 1.192,44 23.440,26 42.107,91 26.865,87 10.385,64 De administrateur, TH. A. VAN HILST. ƒ1.106.522,85 44.404,38 23.440,26 48.423,10 20.493,78 I 18.923,52 --155.685,04 van de openbare verlichting 1954. 2.472.673,67 Saldo Energierekening 3.505.806,58 Byzondere baten: Rente Winstaandeel Coopra Overige bijzondere baten ƒ170.954,13 16.824,16 7.320,95 Saldo Distributierekening Saldo Verkooprekeningv Bijzondere lasten: Uitkering aan de Gemeente voor de ondergrond Uitkering aan de Gemeente voor beheerskosten Saldo nog verschuldigde va- cantiebijslag 1954 Teveel berekende rente pro ductiekosten 1952 in verband met wijziging rentepercentage Wijziging loonuitbetaling Overige bijzondere lasten 363.917,20 882.847,49 53.227,43 i 79.704,26 135.017,43 I 206.786,— 28.409,36 39.095,85 21.169,60

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 221