17 27 020>) 26 780) 2 Gem. Geneeskundige en Gezondheidsdienst 15 auto’s voor zieken vervoer; 3 auto’s voor goederen vervoer; 1 auto voor lij ken vervoer; 3 personenauto’s; 1 motorrijwiel; 15 bromfietsen; Diverse Gem. bedrijven en instellingen: 34 personenauto’s; 3 bestelauto’s; 18 motorrijwielen; 13 bromfietsen. Gem. Reinigingsdienst 66 roltrommelhuisvuilauto’s8 opnemende veegmachi- nes; 3 sproei-spoel-veegmachines1)4 kolkenledigings- auto’s; 1 reparatieauto10 vrachtauto’s; 1 lesauto; 1 privaattonnenauto12 personenauto’s; 1 aanhang wagen voor faecaliënslangen21 zandstrooimachines1) 2 zandstrooimachines voor rijwielpaden1); 1 kraan- wagen; 4 driewielige motorcarriers; 9 motorrijwielen; 6 bromfietsen; 2 locomotoren voor het rangeren van huisvuilwagons op de terreinen van de overlaad- inrichting; Op het eind van het jaar waren aanwezig ten be hoeve van: Voor alle motorvoertuigen, welke onder mecha nische tractie zijn vermeld, is een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid gesloten. Opmerking: Twee ambtenaren van de Dienst maken bij de uit voering van hun werkzaamheden gebruik van hun eigen personenauto. 446 738 (408 592) km 2 929 2 116) 47 838 45 099) 10 277 11 229) 5 533 2 696) In de werkplaatsen van de Dienst wordt behalve het bovenvermeld materieel nog het onderhoud ver zorgd van 40 privé-personenauto’s, welke voor dienst doeleinden worden gebruikt, alsmede van 55 motor voertuigen, die niet of nog niet in de kapitaalrekening van de Dienst zijn opgenomen. is vergroot. Indien beide inrichtingen aan de gestelde eisen beantwoorden, zullen nieuwe huisvuilauto’s hier mede worden uitgerust. Ten behoeve van een vlotte bestrijding van voor komende gladheid in de winterperiode zijn vier mecha nische zandladers in dienst gesteld, aan de afdelingen West en Oost onderscheidenlijk 3 en 1. Hiermede geschiedt het vullen van de zandstrooimachines in een versneld tempo2 kleine zandstrooiauto’s, in het afge lopen jaar in eigen bedrijf vervaardigd op chassis van buiten bedrijf gestelde personenauto’s, zijn reeds met vrucht gebruikt om de rijwielpaden bij sneeuwval en gladheid berijdbaar te houden. Ten aanzien van de sneeuwruiming werden aan vullende maatregelen getroffen. In de laatste jaren was de aanmelding van personeel onbevredigend. Om hierin verbetering te brengen is besloten sneeuwruimers, die zich melden en niet worden aan genomen, 1,vergoeding te betalen. Door aan schaffing van 800 paar rubberlaarzen en 800 regen jassen is het mogelijk geworden de sneeuwruimers tijdens de uitvoering van hun taak in het genot te stellen van geschikte schoenen en bovenkleding. Ver der werd besloten hun een toeslag van 10 pCt. op het loon te verlenen. Deze toeslag wordt eveneens verleend aan het overige personeel, dat bij de sneeuwval zijn werk niet mag onderbreken. Er werden twee zg. sneeuwblazers aangekocht om bij zware sneeuwval de sneeuw binnen de kortst moge lijke tijd van de straten te verwijderen. De sneeuwval is nog niet van dien aard geweest, dat deze werktuigen met succes konden worden gebruikt. In 1954 werden aangeschaft en in bedrijf gesteld ten behoeve van: Gem. Reinigingsdienst 3 vrachtauto’s; 1 personen-lesauto2 motorrijwielen; 1 driewiellige motorcarrier; 2 zandstrooiauto’s voor rijwielpaden; 2 wagentjes voor vervoer veegvuil; 2 rij wielen; 2 micrometers; 1 schuifmaat met dieptemeter; 1 testapparaat voor klepveren; 1 testapparaat voor stroomverdelers1 machine voor stansen van zolen; 1 machine voor ruwen van zolen; 2 lijmpersen (twee- en vierdelig); 1 hogedrukvetpomp voor doorsmeren van auto’s; 2 sneeuwblazers; 4 zandtransporteurs Gem. Geneeskundige en Gezondheidsdienst 1 vrachtauto voor vervoer van besmette goederen; 7 bromfietsen; Diverse Gem. bedrijven en instellingen: 15 personenauto’s; 12 motorrijwielen; 11 bromfietsen. 201 9532) (198 581) 13 880 13 566) 20 531 19 176) 370 310) 777 069 (728 145) km Met de bedrijfsautomobielen werden de navolgende afstanden afgelegd: vuilnisauto’s sproei-spoel-veegmachi nes veegmachines (opnemende) privaattonnenauto zandstrooimachines auto’s voor het ledigen van straatkolken en beerputten goederenauto’s voor diver- verse diensten (w.o. magazijnauto’s) reparatieauto leswagen kraanwagen Totaal VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 1) Kunnen worden voorzien van sneeuwploeg. Mechanische tractie. Verzekering materieel. Onderhoud materieel. 1) W.o. 77 km afgelegd in Delft (auto 219), 2) W.o. 265 km afgelegd in Delft (auto 15). Uitbreiding materieel en werktuigen. Afgelegde afstanden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 226