17 behoeve van ten 59) 4) Totaal 1 190 (11 61) 5 Op grond van de noodzakelijkheid, dat de aan de rattenbestrijding leiding gevende ambtenaren volledig 972 153 949) Onder toezicht van de Dienst vond ook over 1954 deze inzameling plaats. Door de schillenophalers wer den over dat jaar totaal 14 256 020 (14 745 440) kg. ingezameld. De oppervlakte der schoongehouden particuliere terreinen en straten bedroeg op 31 December 18 356,5 m2 (16574,5 m2). z op de hoogte zijn met de meest actuele bestrijdings middelen, namen de daarmede belaste ambtenaren deel aan een cursus van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen. De heer Ir A. J. Ophof van die dienst verzorgde op 7 October een propagandafilmavond over de ratten bestrijding in het schaftlokaal op het Centraal Terrein van de Dienst. Hierbij waren aanwezig de leden van de Commissie voor de Reinigingsdienst en ambtenaren van de Dienst en andere bedrijven, o.a. de woninginspectrices in dienst bij de Gemeente. Gedurende de in December gehouden streekactie voor de rattenbestrijding werd door de Dienst samen gewerkt met de omliggende gemeenten. De directeur van de Gemeentelijke Reinigingsdienst, P. DE GRAAFF. De aard en het aantal abonnementen voor de regel matig terugkerende werkzaamheden particulieren zijn als volgt: Ophalen van vuilnis, fabrieks- afval enz Ledigen van kolken Schoonhouden van particuliere terreinen, zoals tuingangen enz. Schoonhouden van terreinen voor rekening van de Dienst van het Gemeentelijk Grondbedrijf rekening 61 4 Rattenbestrijding. 149) Inzamelen aardappelschillen. Oppervlakte particuliere terreinen. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. van derden tegen Werkzaamheden voor vaste vergoeding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 229