1 I 1 17 17 1 KAPITAALDIENST. I 4.450.725,19 Kapitaal volgens balans per 31 December 1953 332.337,13 4.422.022,35 Kapitaal volgens balans per 31 December 1954 f 355.600,— I 8 9 1.1 r i b- il Vermeerdering van dit kapitaal: wegens uitbreiding in 1954 106.500,— I Vermindering van dit kapitaal: wegens afschrijving en afboeking in 1954 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 4.783.062,32 361.039,97 I. Bedrijfsrekening 1 954. Begroot. Begroot. Art. BATEN. Na wijziging volgens Raadsbesluit. LASTEN. Art. Oorspronkelijk. Oorspronkelijk. b. a. 740.001,92 740.100,— 752.200,— 703.200,— Straatreiniging, besproeiing enz. 6.500,— 6.500,— 7.600,— 7.574,29 347.326,16 347.400.— I 355.000,— 330.000,— II. 10.525,75 10.600— I 9.300,— 8.300,— 105.000,— 110.000,— 118.000,— 117.821,75 J» 644.900,— 644.868,30 643.600,— III. 12.000,— 7.145,20 16.000,— 18.000,— 17.830,44 6.700,— V. IV. Inkomsten ten bate van de vuilafvoer 63.500,— 106.477,60 63.500,— 70.000,— 100.500,— 69.975,21 94.200,— VI. 17.016,76 17.100,— i 17.000,— 18,84 17.000,— Diverse werkzaamheden aan de afdelingsdepóts VII. 154.299,96 154.300,— 164.100,— 175.100 Tractiekosten VIII. 328.000,— 324.000,— 366.400,— 366.387,59 380.671,4; 380.700,— 403.200 388.200,— IX. Onderhoudskosten VII. 20.000,— 20.000,— 45.700,— 45.603,48 1.671.421,46 1.671.500,— 1.586.500,— 1.406.700,— Algemene onkosten X. 165.500.-: 165.500,— 184.000,— 204.000,— I 3.690.600,— 3.909.400,— 3.830.800,— 355.583.97 IX. 357.000,— Rente van kasgeld 372.000,— 500,— 500,— 6.500,— 6.486,17 84.02 100,— 100,— 100,— 123.000,— 134.500,— Oninbare posten 138.500,— XIII. 138.427,67 Memorie Memorie j Onvoorzien XIV. I ƒ4.584.400,— ƒ4.600.922,57 ƒ4.601.500,— ƒ4.349.100,— ƒ4.584.400,— ƒ4.349.100,— f4.600.922,57 Na wijziging volgens Raadsbesluiten. Werkelijk bedrag. Vergoeding wegens het verwisselen van privaattonnen en ledigen van beerputten Inkomsten in verband met het ophalen van as, vuilnis en andere afvalstoffen Gezien: De directeur, P. de Graaff. Werkelijk bedrag. IV. I Afvoeren van de opgehaalde stoffen i Rattenbestrijding Buitengewone werkzaamheden v. gemeentediensten e.d. De administrateur, F. Kruuk. ■f 648.300,— 7.200,— I Vergoeding door derden wegens rattenbestrijding Vergoeding wegens het verrichten van buitengewone werkzaamheden voor gemeentediensten enz Diverse baten Verhaal van pensioensbijdragen enz. VIII. Vergoeding door de Gemeente voor de uitvoering van de Reinigingsdienst I. I Inkomsten in verband met de uitvoering van de straat- i reiniging enz. B 7.200,— X. XI. Renten V. VI. a) Besluit Gemeenteraad d.d. 14 Febr. 1955, Bijlage 111. b) Besluit Gemeenteraad d.d. 27 Juni 1955, Bijlage 415. XII. i Afschrijvingen I 3.830.797,13 II. j Ophalen van as, vuilnis en andere afvalstoffen III. Verwisselen van privaattonnen en ledigen van beerputten ƒ4.601.500,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 232