I I en 1 l! II ll h S'a n s i I IB jHi HdiW lh üg-3 5^8.:S S O E i N sr> MJC C '>si |tïl |?is u ui ut oi-hil ^31= 5 i!H I ite 17 Hbffl IM 1 IK il il d Is li 1! il iï «I if Kil s s SC 5 s t 1 M i-i F1 i ffêW is ï-81 h.h§ a- b •- 8- ïjï 4 Uïh N .E c :z»m u ft- II! H1 hl ih I i ‘C 5 Sg e-> b 2 5 £8 U C E s “i <n .E O c e <U U ÖO •,- b I. 8 12 5 a o* g o* en SC K o* ry s 00* cm S 3 g 8 3 K 3 a s g 8 n 3 8 5 5 SC* i 5 5 g. "s K CM* ri Os ■'3' ■0 52-0 «8 S Eo; o <u m ’O .2^c c Ht ïïl =0 - 5 IÓL e stlï: E up luifi I 3 5 E V TJ S E B o c O ac ■o .E 5 ès l.s s i: - o QO^ p h .F- J18! ■■hip Scc-E I >3 Pf=8 n| h1|i UI ssiH b^S SS-Fs Hb !tih 2. c5“co «f-s ^:=-s3 iES *£§.23 h? 1^1.- |§l. sll*l li! ï-b;l eKsh i’ih tp -m hïl MI si H IH If 5 •s R-® 5^ “2 s> >57§s ij SÏ°ü f.“ s^Mle sj ?r° C o ca I N lïi - - E 04 o O u- O hï o B c g 8,5 E -Sb Ifefl i- 5' Hh hih s|ss’ gPo-i ïhi h® h ■’’-•S - Ï.8Z s g b c 5 1 o 51 c c •- c 8 S ï'a“i “s'\: feU gë^H ë2- it ee"c i=M;ê sh 1 iï 2 -sf C fn t F VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. u U- -O «n OU- O m, ■Q ■r. Os R rp Os 3 Os 00 os »n <Z> Z U4 OO O z 5 z w z U4 z X a w S o un e*-, SC* tri O <rT ITï O oc cm SC SC en CM MO <r> CM ni o' en <r. O V) m SC 00 sD en tr, SC •r, MO OS MO SC «r> »n MO en CM O' o* OO SC* 'r, SC 'efr 00 tr SC OO r^- SC sc en en CM cm sc ’ft en oo en SC m •rj Os ei CM* cm* 00 SC SC' SC Os oo os 00 ir, 00 CM* CM SC SC O <r‘ r^- Os en OO* tr> TT en en en sc O r-i CM OO 3 Os SC un en tr, 00 g Os SC OO OS en só Tfr en en CM un Os en en CM «n SC SC en CM 'C. MO Os CM SC* R SC oo SC >r; oo o en 2 R O Os Tf LF) O <6 to in .s? 1y _c o o c *3 JO -2. o g» ■s E o O) .E E _o .2 m “O u oc 00 00 V-J Os Os I 8-S S O C 5 U 4> i! F: WO oö I s5 -c r i oc "5 M>'0£ t i>T M) c «S ih O Q. 3 c ?8 S> x-öf -E IS Hf sa 5 jio-J ;Ws yf *5.2 *c 2 o •ES i I SO c I Ssó L§ =5 g?S5 S S.ï^ L» 5 ïïihi §88*eS U> c o CU o I i si fel 11 5 5 8| •èg E c §-: V c v 5 ÖD <U "O ”O oü’ O.Ï c a o ca o ei ca S3 4> li S3 3 u 5Ë®ÏS F-Ie ui!l ■Is té" Q. C O IMs .*2 a£ 5 OL - - ca 2 u c =-ƒ -8 58 fegiS 8 o o c F •^feFo I k:M1 §s 111 S«!> o-E-ogg Sb WH ïi IHïl !i SS3eI hïr- -P 'ïHï fs 85 ÉS 4<i ca C CU c C w 1 82 8z f o L 8 I cil S6‘- s=s “■g L CU. o o -□ 2 o I Egg- S253S <i2c -2^ •2“ 1§g jx.’Pc- - cm - 2§ w5 v c^2 E c 2 .E.2 t C m o <u e Is o S I •o v L O Sï O o Ou- 5 -2 5 3E E «s I x8 8 5S I S o ÖDW'1 5 ÖOOO k a> 15’ 2°5h f: ëss5ï m “§J8^ 8“S ca -4 <n 5 O ■J OO a> oo 5 S g. -O c3 _L> ?2 Jj

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 235