18 a. b. c. d. e. f. h. I. Is 2 n. o. herstelwerkzaamheden Overvoorde; het teren van een afrastering bij de Miniatuurstad Madurodam; bewaking van de plantsoenterreinen (is in 1954 onder de Sociale Werkvoorzieningsregeling opgenomen). i. i- k. q- r. Volontairs. Op 31 December 1954 waren 9 (8) volontairs bij de Gemeenteplantsoenen werkzaam. In de loop van het verslagjaar zijn 13 (10) volontairs in dienst geko men; 12 (5) volontairs verlieten de dienst. Aan deze personen werd een vergoeding verstrekt, welke voor een ieder afzonderlijk werd bepaald, echter met een maximum van 60,per maand of 15,per week. IV. WERKVERSCHAFFING EN WERK VERRUIMING. De bewakingsdiensten op de pleinen en de plant soenterreinen werden in 1954 grotendeels verricht door ondersteunden en minder-validen. Ook werd bij wijze van werkverschaffing een aan tal minder-validen in het bedrijf geplaatst voor het verrichten van lichte werkzaamheden, zoals het ver wijderen van papier uit de plantsoenen, het schillen van palen en het hakken van hout. Verder waren op 31 December 1954 nog bij de Dienst te werk gesteld: 12 (12) zenuwpatiënten (’s-Gravenhaagse Vereniging Dr Schroeder van der Kolk) en 5 (4) t.b.c.-patiënten. In het kader van de Gemeentelijke Sociale Werk voorzieningsregeling voor handarbeiders werden in 1954 de volgende objecten uitgevoerd of begonnen; schoonhouden paden Bosjes van Poot, Bosjes van Financiën, Bosjes van Pex en park Meer en Bos; het verleggen van het rijwielpad van Kijkduin naar Terheyde; het maaien en opruimen van distels in het bouwplan Bohemen; het plukken van rozenbottels op diverse plaatsen; het planten van heesters, het herstellen van de af rastering bij het kleuterhuis aan de Duivelandsestraat; het schoonhouden van bouwputten in het Bezuiden- hout, bouwplannen Uilennest en Binckhorstkwartier; het herstellen van de beplanting in het bunkerbos van het park Arendsdorp; het aanvullen en het schoonmaken van de beplanting in het park Vreugd en Rust; het schoonmaken van bouwputten in de bouwplannen Moerwijk, Morgenstond en Hoogwerf; het aanbrengen van beplanting langs lijn 11 aan de Parallelweg, Groenteweg en Herman-Costerstraat; het schoonmaken van de bouwputten in Zorgvliet en de braakliggende strook tussen de tramsporen van lijn 11 bij de Laan van Meerdervoort aan de Con- radkade; papierprikken enz., egaliseren ruiterpaden Nieuwe Scheveningse Bosjes en Scheveningse Bosjes; het maken en plaatsen van speelwerktuigen op diverse plaatsen; het herstellen van de plantsoenstrook aan de Sport- laan; herstelwerkzaamheden puinstort Zwartepad; herstelwerkzaamheden St.-Hubertuspark; V. TERREINEN. De terreinen, welke bij de Dienst in gebruik zijn, waren: het terrein, gelegen aan de Kwekerijweg, omvat tende de boomkwekerij, de bloemisterij en het terrein ten behoeve van drie dienstwoningen; het terrein, gelegen aan de Morsestraat met dienst gebouw; het terrein gelegen aan de Scheveningseweg hoek Timorstraat met dienstgebouwen; het terrein gelegen aan de Laan van Poot met dienstgebouwen; het terrein gelegen in het Zuiderpark, omvattende de boomkwekerij en het terrein t.b.v. de dienst gebouwen; het terrein gelegen aan de Kijkduinsestraat voor de boomkwekerij; het terrein gelegen aan de Appelstraat voor de boomkwekerij; het terrein aan de Gaslaan t.b.v. de dienstgebou wen met bijbehorende werven; het terrein aan de Gaslaan voor de werkplaatsen; het terrein aan de Laakweg voor het posthuis; het terrein aan de Koningin-Sophiestraat voor het posthuis; het terrein in park Westhoff voor het posthuis; m. het terrein in park Ockenburgh voor het posthuis; het terrein in park Marlot voor dienstgebouwen; het terrein in park Vreugd en Rust te Voorburg voor het posthuis; het terrein in het Westduinpark nabij de De-Sa- vomin-Lohmanlaan voor het dienstgebouw; het terrein aan de Neuhuyskade voor het posthuis; het terrein in park Arendsdorp voor het posthuis. B. De schaftlokalen en overige dienstgebouwen. Het onderhoud vond op de normale wijze plaats. Aangeschaft werd een wagenloods met betonnen vloer op het terrein van de vogeltuin aan de Laan van Poot. Het schaftlokaal in de Bosjes van Pex werd door een nieuwe schaftgelegenheid vervangen. VI. GEBOUWEN EN INRICHTINGEN. A. Het administratiegebouw aan de Gaslaan 161. Het onderhoud vond op de normale wijze plaats. Kleine reparaties werden in eigen beheer uitgevoerd. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. g- P-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 238