113. 121. 115. 122. 123. 126. 14 Commissie van toezicht op het schoolzwem- onderricht: Drs. K. Rijsdorp, voorzitter; C. J. Driesscher, D. E. Nieborg, P. S. Duinker, mej. L. L. Marselis en A. Sijbesma, leden. 114. Gemeentelijke centrale schoolsportcommissie: Mr. J. Velders, hoofd van de afdeling onder wijs der Gemeentesecretarie, voorzitter; L. L. van Roon, mej. M. Tenhaeff, W. Petri, A. E. Donia, Drs. J. Mulder, D. E. Nieborg en Dr. D. G. G. van Ringelestein, leden; W. Boer, secretaris. Bestuur van de Haagse Stichting voor Licha melijke Opvoeding. Zie het verslag van die Stichting. 116. Stadioncommissie: de directeuren van Gemeen tewerken en het Gemeentelijk Grondbedrijf, het hoofd van de afdeling Financiën der Gemeente secretarie, W. Boer, B. Verwaal, Drs. W. Rey- seger en Mr. R. H. Woltjer, leden; Ir. J. E. Willemsen, secretaris. 117. Bestuur van de Haagse Kunststichting: Dr. J. P. A. Eemstman, voorzitter; Drs. G. Kamp huis, toegevoegd secretaris; leden (Raadsleden): mej. Mr. M. H. Walhain en A. van Velsen; leden (niet-Raadsleden): Dr. J. van Gelder, W. Nijhoff Pzn., G. J. van Leersum en Jhr. Mr. W. C. Six. 118. Commissie voor kunstopdrachten: Wethouder J. van Zwijndregt, voorzitter; Wethouder Ir. L. J. M. Feber, plaatsvervangend voorzitter; C. A. Abspoel, D. Wolbers, P. J. Franken Pzn., Drs. G. Kamphuis, W. C. J. E. Hartman, leden; de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsont wikkeling, de directeuren van Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, van Gemeenteplant- soenen en van Gemeentewerken, Dr. D. G. G. van Ringelestein en J. J. van Heel, buitenge wone leden; Mr. L. J. F. Wijsenbeek, directeur van de Dienst voor Schone Kunsten, secretaris. 119. Commissie voor sociale kunstopdrachten: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, lid-voorzitter; Mr. J. van Doom, Mr. D. J. Gorter, Dr. P. J. Platteel, R. P. Baas, J. P. J. Franken Pzn., G. Kiljan, Paul Citroen, Mr. L. J. F. Wijsenbeek en D. Wol bers, leden; W. Ch. J. E. Hartman, plv.-lid; L. J. H. Kuypers, secretaris. 120. Commissie van advies voor de Dienst voor Schone Kunsten: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, voorzitter; Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, Mr. J. G. M. Broekman, W. A. Rensen, N. Veldhoen en mevr. E. van den Bosch-De Jongh, leden (Raadsleden); Ir. J. W. E. Buys, S. Dresden, Dr. H. E. van Gelder, Chr. de Moor, A. J. G. Verster, Mr. H. van Riel, leden (niet-Raads- leden); Drs. G. Kamphuis, hoofd van de af deling Kunstzaken der Gemeentesecretarie, secretaris. Bestuur van de Haagse Kunststichting voor de Jeugd: J. van Zwijndregt, Wethouder van On derwijs en Kunstzaken, voorzitter; Drs. G. Kamphuis, secretaris; mevr. E. van den Bosch- De Jongh, lid (Raadslid), A. Bartels, J. P. Doedens, P. A. Belger, Dr. J. van Gelder, P. F. W. Minderman, J. Nowee en Dr. M. van Crevel, leden (niet-Raadsleden). Bestuur van de Stichting Haags Cultureel Cen trum, Ir. L. J. M. Feber, Wethouder van We deropbouw, voorzitter; Drs. G. Kamphuis, secretaris; P. A. Frequin, penningmeester; C. A. Abspoel, mevr. J. V. C. Bakker-Hefting, B .van Eysselsteijn, W. J. de Gruyter, W. Ch. J. E. Hartman, Dr. W. Moll, Mr. H. J. Rei- nink, Mr. D. G. W. Spitzen, D. van Staveren, A. Vogel, Mr. R. H. Woltjer en J. van Zwijn dregt, leden. Bestuur van de J an-Campei tstichting: Mr. F. Bordewijk, voorzitter; Drs. G. Kamphuis, secretaris-penningmeester; leden (Raadsleden): mevr. E. van den Bosch—De Jongh en Mr. J. J. Hangelbroek; leden (niet-Raadsleden): Mr. A. Mout, Pierre H. Dubois en L. J. Bakker. 124. Bestuur van de Johan-Wagenaarstichting: E. van Beijnum, voorzitter; Drs. G. Kamphuis, secretaris-penningmeester; leden (Raadsleden): mej. Mr. M. H. Walhain en A. van Velsen; leden (niet-Raadsleden): Léon Orthel, Willem van Otterloo en Dr. C. L. Walther Boer. 125. Bestuur van de Jacob-Marisstichting: Mr. H. van Riel, voorzitter; Drs. G. Kamphuis, secre taris-penningmeester; leden (Raadsleden): Mr. H. Schürmann en W. A. Rensen; leden (niet- Raadsleden): W. J. de Gruyter, J. J. van Heel, mevr. J. V. C. Bakker-Hefting en Mr. L. J. F. Wijsenbeek. Commissie van onderzoek naar de behoefte aan schouwburgruimte te ’s-Gravenhage: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, lid-voorzitter; Mr. A. Adama Zijlstra, Dr. Ir. F. Bakker Schut, Jhr. Mr. P. J. W. de Brauw, S. P. Joh. Claassens, Mr. Evert Cornells, M. L. Deinum, J. Jonker en G. J. van Leersum, leden; Drs. G. Kamphuis, lid-secretaris. 127. Commissie inzake de bouw van een Congres gebouw: leden: Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, G. W. Hijlkema, Ir. R. C. A. F. J. van Lissa Nessel, Mr. G. L. Mens Fiers Sme ding, K. J. Nieukerke, G. van Praag, W. A. Rensen, Mr. H. Schürmann, H. Smitskamp, Dr. Mr. J. A. M. van Staaij, H. Swart en N. Veldhoen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 23