1 I I 1 lil I z o 1 18 1 u. 1 I 1 1 r ll g-8 i P <L- i 1 1 i 1 s s© I H s ii :Fp - f i f f i i 1 i rf <o sc - s© r-" r-’ 8 f F 4 •1 I 5 8 •5 10 I I 5 5 ce •O III., r r i s 8 5 I. 3 5 g 7 "g o I ;E 5 f o E z. z a L L s 1 I L I 5 r 8 Z UJ d I I 5? 3 3 r r 8 s 2 I I I r 8" 8' 8 8" I I S I I r 2 S 8 8' I I 5 L s I I I 1 1118 I' 0 i i rfr en I I I I 1 r g Tt en CM* 3 h I X! r 3 I S r 1 8 H L X I I s o r-’ cm" L 5 is is I. I. i 8 r I I r 2 cf vs en :2 S 8 S zl“ 2 d M 113$ r 2 <N r-, en s© s- Oë I 8 I* co oT Tg i l L L L I I I I I 8 I I i r 8 8 8 8 - S a ■E S3 2 x" r 8. 1 ?5 ©lis S S P L n en VS CM e I g Ui w 3 1 3 r o r- 1 3 3 •S s 32 5 i? r s s I. I I I I S x 5 C u’ C a> •- a> 5 E S 1 K I S C O X S Q 5 32 t -s 1 I .5 1 -S -E 5 E <u •s I g g g •g 3 8 S 5 i 'g F g g g g o VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. R R R vs VS R I L °°- OO R R R R R R R R R R te 5 CM S© O 00 Os vs en vs vs I V> 03 Os Tt O' en oo s©‘ CQ o' O vs" vs vs vs CM CM r vs" CM s© Os s©" 00 1 I *3- m Ch v-r en CM en ‘S Q w -C R SO 3 en CM ri >c cZ Z S o C/5 oo r- oo s© cm O o OO CM O rf en r-’ CM CM O 00 en vs en O cm O CM cm r-' CM* Xt en R Q—CM en rr VS SO C- OO OS OOOOOOOOOO 5 c *E o te 03 B d VS VS CM S Zj> O J C/0 R 00 n o o I M V> VS Os v C- i;5“ qd-z: °|2 X I rM rn q S 5 S ce U ce CC Tj R R I o vT oo en VS S© R R R I o r- OC 00^ f vs vs F- VS s© CM CM O O 00 oo en GO t" s© <N - u. o I CM OS OO s© r~" cm" vT r~ sd en en Os en - d G c c a co r- <U .2 “vs R R Os* i n 3 g en E z a -C co JZ 5 c x x L cc aJ u o HOK O

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 244