1'1 l.l I 19 1 I 2 I 1 I 2I lil I I |’51 |’50 |’49 |’48 ’47 746 |’45 j’44 ’43 [’42 |’41 ’40 ’39 en vroeger' I I 2 .1 I 11 fï|T| T 11 I I I I j I 1 I I 1 i I 1|I I 1 I 2 I I I I II I II I I 2| 21 8 19 16 14 i 14 j 1| I u 62| 42 1 1| 1 1 I I Ij I I II I I i I I IH I I I I ’I I 2 1 1 I i ij ij 4| VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Overzicht van het aantal diphteriegevallen bij schoolkinderen in 1954. 13 i 14 0 1 Gemiddelde leeftijd in jaren 15 e.o. '54 ’53 Geboortejaar ’52 Diphterie hij niet ingeënten. 1 1 1 1 7 13 79 11 1 11 2 1 1 1 3 I 1 1 2 6 1 14 Incidenteel. Scholen voor Soort van onderwijs: Totaal. Totaal. 3 2 2 31 2 1 10 22 33 3 45 9 2 2 2 1 1 2 1 4 1 1 8 I 9 I10 11 12 2 1 "3 1 1 1 1 1 1 2 Lichte gevallen Zware gevallen Lichte gevdllen Zware gevallen Aantal leerlingen waarvan gepirquetteerd waarvan positief reagerend Verwezen naar Consultatie bureau voor Tuberculose Tuberculeuze afwijkingen actief dubieus actief rustig Ziekenhuis- of sanatorium- verblijf nodig Bedrust thuis voorgeschreven Alleen contröle noodzakelijk Lichte gevallen Zware gevallen Sterfgevallen Aard van de gevallen Lichte gevallen Zware gevallen Sterfgevallen Lichte gevallen Zware gevallen Lichte gevallen Zware gevallen 3 1 8 60 12 Lager onderwijs. 64 785 48 157 331 6 1 6 1 Buiten- j gewoon lager onderwijs. 25 2 5 7 86 667 61 431 422 8 5 7 2 286 5 6 9 1 928 602 4 Lager onderwijs. 3 169 2318 20 117 3 1 35 Buiten gewoon lager onderwijs. 141 93 1 142 10 4 7 2 134 1 776 216 342 22 I Totalen alle leeftijden 40 37 2 5 6 1 12 6 372 4 789 241 4 2 3 3 604 35 1 39 Andere afwijkingen (geen t.b.c.) Behandeling nodig 4 2 232 8 8 1 1 1 Voor bereidend onderwijs. 5 I 6 i 7 Bestrijding der tuberculose; pirquettering van leerlingen. Systematisch. Lichte gevallen Totaal Langer dan 3 maanden geleden 2 110 I I I I 4 19 539 11 821 67 2 343 1 453 23 Diphterie bij volledig ingeënten (rappel of G.G. en G.D.) na 1-1-50 langer dan een jaar geleden. I 21 I I I Voor- I bereidend onderwijs. 17 I 12 1| i Diphterie bij onvolledig ingeënten. 2 2 3 Voortgezet onderwijs. Korter dan 3 maanden geleden. 6 330 37 6 415 51 9 1 41 Diphterie bij ingeënten, volgens mededeling van ouders. 1 Diphterie bij volledig ingeënten (of rappel G.G. en G.D.) voor 1-1-50. 1 I I 1 2 i 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 258