20 4 Ten behoeve van de in de Gemeenteziekenhuizen opgenomen patiënten bedroeg het aantal cystosco- pieën, rectoscopieën en andere behandelingen onder scheidenlijk 187, 98, 129. Voor buitenpatiënten waren deze getallen onderscheidenlijk 132, 26, 1979. In dit jaar legden 35 zusters en 6 broeders met gunstig gevolg het examen af ter verkrijging van het diploma Ziekenverpleging, terwijl 38 zusters de aan tekening Kraamverpleging behaalden. Een overzicht van het aantal onderzoekingen enz., gedurende het jaar 1954 verricht in het Pathologisch Laboratorium volgt hier. In het verslagjaar heeft het aantal bloedtransfusies 2 266 bedragen. tomie 82, tonsillo-adenotomie 209, tonsillectomia du plex in locaal anaesthesie 185, tonsillectomia duplex 4- adenotomie in locaal anaesthesie 169, tonsillec tomia duplex a tiède - a chaud 9, tonsillectomia du plex in narcose 29, peritonsillair-absces incisie 17, laryngofissuur stembandexstirpatie 1directe laryn- goscopie 29, stembandpoliep extractie 4, oesophago- scopie 76, lipiodolvulling bronchiaalboom 42, bron choscopic 4- proefexcisie 179, radium inbrengen 6, radium behandeling 43, neuspoliepextractie 50, Bel- locq’se tamponnade 49, septumabsces incisie 3, tand- wortelabsces incisie 2, tandwortelextractie 4, extractie corpora aliena oor 5, extractie corpora aliena neus 6, extractie corpora aliena oesophagus 8, extractie cor pora aliena larynx 3, extractie corpora aliena tonsil 4, proefexcisie oor 1, proefexcisie neus 3, proefexcisie palatum 6, proefexcisie larynx 4, proefexcisie pharynx 9, sinus frontalis operatie uitwendig 5, sinus frontalis operatie inwendig 23, schedeloperatie 1, Caldwell Luc operatie 40, primaire kaakpunctie positief 223, pri maire kaakpunctie negatief 188, antrum aanboren 5, septum resectie 61,neusfractuur 3, conchotomie 18, concha-cauterisatie 22, electro coagulatie 16, atheroom cyste 5, ethmoid operatie 4, spinotomie 2, retro- aureculairabsces 4. Het aantal behandelingen enz. is belangrijk lager dan voorafgaande jaren, in verband met de sluiting van de polikliniek wegens de alastrimepidemie. Gedurende het jaar 1954 hadden in de operatie kamer 3412 behandelingen plaats, te weten: 3039 operaties ten behoeve van in het ziekenhuis Zuidwal opgenomen patiënten en 373 operaties ten behoeve van buitenpatiënten. Het aantal gipsverbanden heeft 443 bedragen en wel bij binnenpatiënten 421 en bij buitenpatiënten 22. (Na de verbouwing 13 Juli 1953 bleven de chirurgische buitenpatiënten op de operatie kamer van Dr. Houwert komen.) Onder de operaties kwamen voor: appendix 393, hernia 375, maag 173. darm en rectum 75, lever en galwegen 180, uterus, salpinx, ovaria, vagina 10, laparotomie 63, nier, blaas, urethra, prostaat 97, genitaliën masc. 112, mamma 37, beenderen en ge wrichten 366, zenuwstelsel 25, vaten en varices, vari- cocèle 99, spieren en pezen 86, oog, oor, neus, keel, mondholte 114, lymphklieren 2, struma 18, huid en onderhuidscelweefsel 280, thoracotomie 54, amputa tie, exarticulatie 49, snaarextensie 140, pancreas 5, milt 7, thoracoplastiek 1, kleine operaties 278. een opdracht in het gastenboek schreef in de Turkse taal, dat van verpleegsters van de school de l’Assistance Publique te Parijs, van het hoofd van de verpleegsters opleiding te Pretoria en van het Expert Committee on Midwifery van de World Health Organization. Dit Expert Committee, bestaande uit afgevaardigden uit Engeland, Zweden, Amerika, India en Japan, ver gaderde in ons ziekenhuis. In de tandheelkundige afdeling hadden 1348 behan delingen plaats ten behoeve van in de Gemeente ziekenhuizen opgenomen patiënten en 506 behande lingen ten behoeve van patiënten, gezonden door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. In het verslagjaar werden 347 patiënten op de afde ling opgenomen, te weten 115 mannen, 139 vrouwen en 93 kinderen. Het aantal verpleegdagen bedroeg 10 726, de gemiddelde opnemingsduur 30,4 dagen. In totaal 1 735 patiënten bezochten voor het eerst de polikliniek; het aantal consulten bedroeg 16 992, waarvan 1 320 voor inwonend verplegend- en huis houdelijk personeel. Het aantal bestralingen bedroeg: 225 weekstraal- caustiek en 11 Röntgen-grensstralen, waarvan 104 bij carcinoompatiënten. a. Bacteriologische en serologische onderzoekingen. De reactie van Wassermann werd Kolmer werd Meinecke werd Muller werd Kahn werd Cardiolipine werd 23 263 maal verricht. 23 231 23 154 19 347 2 475 22 863 In de keel-, neus- en oorheelkundige afdeling be droeg het aantal consulten 16 034, het aantal nieuwe patiënten 1 681. Bijzondere operatieve verrichtingen: paracentese 224, oorpoliepextractie 9, mastoïd operatie 4, radicaal operatie 37, audiogram 51, Wildese incisie 2, adeno- VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN J, Urologische afdeling. Laboratoria. Bloedtra nsf usied ienst. Operatieve behandelingen. Tandheelkundige afdeling. Dermatologische afdeling. Keel-, Neus- en Oorheelkundige afdeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 268