20 c. Chemische onderzoekingen. 5 In de loop van het verslagjaar werden de resistentie- bepalingen voor de tuberkelbacteriën ten opzichte van de chemotherapeutica meer in overeenstemming ge bracht met de andere laboratoria in Nederland. De eerste resistentiebepalingen werden uitgevoerd in de voedingsbodem van Dubos. Dit leek een gelukkige gedachte, omdat in deze voedingsbodem een opper- vlakte-actieve stof „Tween 80” aanwezig is. Deze stof veroorzaakt door haar lage oppervlaktespanning, dat de tuberkelbacteriën niet aan elkaar verkleefd zijn, maar afzonderlijk in deze vloeibare bodem voorko men. Een cultuur van tuberkelbacteriën in deze voe dingsbodem groeit gelijkmatig troebel in tegenstelling tot de groei in een voedingsbodem zonder deze „Tween 80”. Hierin is de groei vlokkig en vormt een neerslag op de bodem. De gedachte leek verantwoord, dat de verschillende antibiotica nu beter zouden kunnen inwerken op de afzonderlijke tuberkelbacteriën. In de practijk bleken aan deze methodiek echter bezwaren te kleven: 1. Was de voedingsbodem volgens Dubos niet vol komen helder, waardoor het uitermate moeilijk werd vast te stellen in welke buis nog groei, en in welke geen groei meer optrad. 3 d. Haematologische onderzoekingen. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. 9 verricht. 450 Pathologisch-A natomische onderzoekingen. e. b. Bloedtransfusiedienst. Totaal aantal onderzoekingen 205 158 893 verricht. bepaald. 7 836 7 836 6 699 6 699 Aantal onderzoekingen van tumoren, proefexcisies, curettementen enz Aantal obducties 239 281 442 429 425 82 80 166 269 141 10 90 33 7 7 682 386 1 045 4 27 11 3 36 326 419 477 152 175 2 856 49 42 80 562 350 96 20 15 28 231 22 271 296 1 28 171 1 92 Reactie van Hijtnans v.d. Bergh werd Thymoltroebelingstest werd Zinksulphaattest werd Ammoniumsulphaattest werd Takata Ara werd Mancke Sommer werd Diastasegehalte in bloed werd Ureaclearance werd Chloridegehalte in bloed werd Eiwitspectrum werd Rest stikstofgehalte werd Totaal eiwitgehalte werd Formolgel werd bepaald, onderzocht. gemaakt. geteld, verricht. verricht. w gemaakt. bepaald. 7 836 maal verricht. M 187 maal verricht. Volledige urineonderzoekingen werden Urineonderzoek op albumen, reductie, aceton werd Urineonderzoek op diaceetzuur werd Urineonderzoek op diastasegehalte werd Hippuurzuurproef werd Broomsulfaleïneproef werd Phenolroodproef werd Faeces op bloed werd vertering werd wormen en wormeieren werd amoeben werd cysten werd urobiline werd Bloedsuikergehalte werd Bloedsuikercurve werd Phosphaatgehalte in bloed werd Zure phosphatase in bloed werd Alkalische phosphatase in bloed werd Ureumgehalte in bloed werd Calciumgehalte in bloed werd Kaliumgehalte in bloed werd Natriumgehalte in bloed werd Urinezuurgehalte in bloed werd Cholesterinegehalte in bloed werd Cholesterine esters in bloed werd 4 493 10 2 51 15 39 223 21 2 320 10 9 29 54 19 46 Gefractionneerd maagonderzoek werd. 108 Pepsinegehalte van maaginhoud werd Onderzoek op Nonne, Pandy en cellen werd Sperma-analyse werd Reactie van Aschheim Zondek werd 473 Melanophorenreactie werd94 onderzocht. 2 272 1 404 onderzocht. 179 1 592 - 41 43 verricht. onderzocht. 6 De Benzoësol- en goudsolreactie werden De Rhesusfactor werd De bloedgroep werd De Coombstest werd De Rhesus antilichamen werden De Rosetest werd De reactie van Weinberg werd De complementbindingsreactie op gonorrhoe werd De reactie van Paul en Bunnell werd De koude agglutinatie werd Op diphtheriebacillen werd Toxiciteit werd Op Plaut Vincent werd Op haemolytische streptococcen werd Op tuberkelbacillen (microscopisch) werd Op tuberkelbacillen (kweek) werd. Resistentiebepalingen v. t.b.c. werden Kleuring volgens Gram werd Kweek banale bacteriën werd Resistentiebepalingen t.o.v. antibiotica werden Natte praeparaten werden Bouilloncultures werden Op gonococcen werd Kweek dysenterie en typhus werden Op schimmels werd Op meningococcen werd Op malariaparasieten werd Op de ziekte van Weil werd Agglutinaties van Widal werden Agglutinaties van Bang werden Kweek op tetanus werd Kweek op pertussis werd Caviaproeven op t.b.c. werden Muisproef werd Vaccins werden Differentiatie van leucocyten werden Rode bloedbeelden werden Aantal leucocyten werd Haemoglobinegehalte werd Bezinkingssnelheid van de erythrocyten werd Thrombocyten'werden Haematocriet werd verricht. verricht, bepaald, verricht, bepaald verricht. bepaald. verricht onderzocht. 68 101 129 De reactie van Wassermann werd De Meinecke werd De Muller werd De bloedgroep werd De rhesusfactor werd Morphologische bloedbeelden werden .1916 maal verricht. bepaald 477 maal verricht 4 660 maal bepaald 23 maal bepaald. 2 438 6 352 545 2 463 3 002

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 269