20 Bloed: Urine: Urine: Sputum, maaginhoud: 1 Overzicht van het aantal onderzoekingen, verricht in het Chirurgisch Laboratorium in het jaar 1954. Ontlasting: Overzicht van het aantal onderzoekingen, verricht in het Laboratorium van de Interne A j deling (Dr P. S. Blom) in het jaar 1954. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Totaal aantal onderzoekingen 132.259 Diversen: Totaal aantal onderzoekingen 108 376 benzidine bilirubine stercobiline wormeieren vertering qualitatief amoeben cysten gefract. maagonderzoek duodenaalsondage Fermentbepaling in duodenaalvocht: diastase lipase trypsine fermenten in maag functioneel maagonderzoek Gram- en Ziehl-Neelsenpraeparaten 1 353 1 272 3 726 525 5 402 18 213 13 446 61 15 112 4 963 424 6 431 94 48 84 46 290 23 237 3 707 9 7 465 333 156 4 677 4 499 4 048 3 261 255 287 340 43 344 99 99 100 22 8 7 4 490 48 7 1 1 5 6 483 soortelijk gewicht reactie eiwit suiker urobiline bilirubine aceton Bence Jones eiwit porphyrine gram praeparaten glucose liquor Nonne-Pandy 912 361 12 892 10 300 363 199 4 084 28 1 13 62 162 117 11 1 14 532 152 19 3 72 52 18 107 131 4 830 5 731 5 248 1 372 506 670 579 2 073 4 21 35 1 102 96 13 875 1 205 179 1 1 910 250 41 82 89 505 1 134 139 1 072 454 552 392 78 338 338 Bloed en/of Liquor: bilirubine ureum Ambard bloedsuiker ureaclearance bloedsuikercurve reststikstof T.T.T. ZnSO4 diastase urinezuur kreatine kreatinine NaCl Votocek phosphaat zure phosphatase alkalische phosphatase alkali reserve cholesterol calcium cholesterol esters bloedgroep rhesus bepaling van het soortelijk gewicht reactie urobiline bilirubine albumen reductie aceton diaceetzuur diazo indican sediment eiwit quantitatief (Esbach) reductie quantitatief concentratie- en verdunningsproef NaCl (Strausz) diastase NaCl Voto?ek phenolrood calcium ureum Ambard haemoglobine gehalte bezinkingssnelheid erythrocyten leucocyten differentiatie erythrocyten reticulocyten thrombocyten eosinophilen bloedgroep rhesus bloedingstijd stollingstijd sternum punctaat resistentie erythrocyten malaria haematocriet met- en sulf.haeamoglobine vet in faeces niersteen congorood eosinophilen in sputum melkzuur (maaginhoud) Pirquet malaria parasieten galactoseproef urine L.E. cellen T.E. eiwit B.S.P. Bloed en Liquor: bloedingstijd stollingstijd haemoglobine bezinking leucocyten tellen erythrocyten tellen eosinophilen tellen quant. thrombocyten tellen reticulocyten tellen differentiële telling resistence globulair haematocriet sternum punctaat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 271