20 J Faeces: 8 Overzicht van het aantal onderzoekingen, verricht in het Laboratorium van de Verloskundig-Gynaecolo- gische Afdeling in het jaar 1954. Maaginhoud: Overzicht van het aantal onderzoekingen, verricht in het Laboratorium van de afdeling Dermatologie in het jaar 1954. Urineonderzoek: soortelijk gewicht reactie albumen reductie sediment urobiline bilirubine diaceetzuur concentratie aceton Esbach reductie quantitatief Bloed: VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Diversen: 4 niersteen 74 652. Totaal aantal onderzoekingen 6 166 Totaal aantal onderzoekingen Chemie bloed: 27 Bacteriologie bacteriosc. onderzoek sediment (gal) fractional test 964 147 52 6 2 38 191 6 609 621 19 41 502 26 11 85 24 59 253 67 24 39 260 4 473 1 2 7 517 254 1 525 1 211 140 99 11 1 7 4 7 1 1 3 18 608 415 227 12 18 160 137 364 364 367 153 296 26 7 2 303 153 10 537 4 5 3 119 1 893 400 116 368 319 319 90 31 7 7 23 12 11 1 3 3 2 31 614 995 614 51 2 891 3 209 42 55 11 462 38 9 2 940 297 10 230 51 1 681 1 711 64 3 018 2 791 840 138 103 128 105 391 93 47 diaceetzuur diazo indican sediment eiwit volgens Esbach polarisatie concentratieproef ureum diastase chloride phenolrood bilirubine bloedsuiker ureum ureaclearance bloedsuikercurve thymoltroebeling enz. diastase urinezuur chloride phosphaat phosphatase (zuur) phosphatase (alkalisch) alkalireserve cholesterine calcium eiwit cholesterine esters congorood formolgel porphyrine urine broomsulfaleïne vetbalans rivalta ozazon urine eiwit Bence Jones urine leucocyten tellen haemoglobine bepaling differentiaal telling erythrocyten tellen thrombocyten tellen eosinophilen tellen bezinking reductie albumen sediment soortelijk gewicht urobiline faeces benzidine faeces wormen schimmelonderzoek gonococcen praeparaten ureumbepaling schimmelcultures bloedingstijd faeces vertering Bloedgroep kruisen rhesus rhesusbuisjestest haemoglobine bezinking bloedingstijd stollingstijd prothrombinetijd bedside prothrombine Quick haematocriet leucocyten erythrocyten eosinophilen thrombocyten reticulocyten differentiatie malaria benzidine wormeieren vertering bilirubine en urobiline Bloedonderzoek: haemoglobine bezinking leucocyten erythrocyten differentiatie rhesus-factor bloedgroep kleur-index thrombocyten bloedingstijd stollingstijd bloedsuikercurve bloedsuiker ureum calcium phosphatase reticulocyten Hijmans v.d. Bergh Coombs-test

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 272